Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Dôležitý oznam pre klientov, rodičov a rodinných príslušníkov!

Oznamujeme, že na základe usmernenia hlavného hygienika, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Bratislavského samosprávneho kraja

bude DSSpKM opäť poskytovať ambulantnú formu sociálnej služby od 08. 06. 2020

a týždennú pobytovú formu sociálnej služby od 15. 06. 2020

v domove sociálnych služieb i v špecializovanom zariadení 

za dodržiavania bezpečnostných opatrení, keďže koronavírus sa zo Slovenska nevyparil :o)

Čítať celý oznam

Pre prijímateľov sociálnej služby

Žiadosť o zmenu stravy

Žiadosť zákonného zástupcu, Žiadosť prijímateľa, Žiadosť opatrovníka

Žiadosť o zmenu dochádzky

Žiadosť zákonného zástupcu, Žiadosť prijímateľa, Žiadosť opatrovníka

Žiadosť a prerušenie poskytovania sociálnej služby

Žiadosť zákonného zástupcu, Žiadosť prijímateľa, Žiadosť opatrovníka

Žiadosť o predĺženie zmluvy

Žiadosť zákonného zástupcu, Žiadosť prijímateľa, Žiadosť opatrovníka

Žiadosť o ukončenie zmluvy

Žiadosť zákonného zástupcu, Žiadosť prijímateľa, Žiadosť opatrovníka

Žiadosť o vyradenie z Evidencie doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Žiadosť zákonného zástupcu, Žiadosť prijímateľa, Žiadosť opatrovníka

Žiadosť o poskytnutie krátkodobej intervenčnej služby (KIS)

Žiadosť o KIS 

 

Prijímatelia sociálnych služieb – počet k 31. 05. 2020

Domov sociálnych služieb

Špecializované zariadenie

Zariadenie podporovaného bývania