Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Pre prijímateľov sociálnej služby

Žiadosť o zmenu stravy

Žiadosť zákonného zástupcu, Žiadosť prijímateľa, Žiadosť opatrovníka

Žiadosť o zmenu dochádzky

Žiadosť zákonného zástupcu, Žiadosť prijímateľa, Žiadosť opatrovníka

Žiadosť a prerušenie poskytovania sociálnej služby

Žiadosť zákonného zástupcu, Žiadosť prijímateľa, Žiadosť opatrovníka

Žiadosť o predĺženie zmluvy

Žiadosť zákonného zástupcu, Žiadosť prijímateľa, Žiadosť opatrovníka

Žiadosť o ukončenie zmluvy

Žiadosť zákonného zástupcu, Žiadosť prijímateľa, Žiadosť opatrovníka

Žiadosť o vyradenie z Evidencie doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Žiadosť zákonného zástupcu, Žiadosť prijímateľa, Žiadosť opatrovníka

Žiadosť o poskytnutie krátkodobej intervenčnej služby (KIS)

Žiadosť o KIS 

 

Prijímatelia sociálnych služieb – počet k 29. 02. 2020

Domov sociálnych služieb

Špecializované zariadenie

Zariadenie podporovaného bývania