Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Výberové konania

11 02 2019 Výberové konanie na pozíciu vedúca Úseku zdravotnej starostlivosti

– už prebehlo