Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Voľné pracovné pozície


Pracovník správy registratúry – na 1/2 úväzok

Náplň (druh) práce: správa registratúry – metodická a kontrolná činnosť registratúrneho strediska na úseku správy registratúry u zamestnávateľa. Práca na zastupovanie počas dlhodobej PN s výhľadom trvalého zamestnania.

Práca na zmeny:   nie – jednozmenný pracovný režim

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu: ihneď

Požadované vzdelanie: Úplné stredné vzdelanie

Ďalšie požiadavky: prax a znalosti v oblasti správy a vedenia registratúry vítané

Zručnosti, schopnosti, počítače: Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Word

Osobnostné predpoklady: komunikatívnosť, analytické myslenie, precíznosť (presnosť), spoľahlivosť

Kontaktná osoba: 

Andrea Janebová
vedúca ekonomického úseku
janebova@csspkm.sk

tel.: +421902902380