Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Voľné pracovné pozície

 


Opatrovateľ do nepretržitej prevádzky

Náplň (druh) práce: Základná opatrovateľská starostlivosť o klientov, hygienická starostlivosť, vypĺňanie voľného času, prechádzky, asistencia pri stravovaní.

Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

Práca na zmeny: áno, Nočná práca: áno

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu: 2.9.2021

Požadované vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie

Ďalšie požiadavky: Ku všetkým vzdelaniam potrebný opatrovateľský kurz – stačí absolvovať počas skúšobnej doby

Kontaktná osoba: 

Mgr. Ingrid Bezáková
vedúca úseku sociálnej a zdravotnej starostlivosti
bezakova@dsspkm.sk
tel.: 0948 335 973


Špeciálny alebo liečebný pedagóg

Náplň (druh) práce: špeciálny alebo liečebný pedagóg do skupiny malých detí vo veku od 3 do 8 rokov s mentálnym postihnutím a autizmom.

Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu: 01.09. 2021

Pracovný pomer na dobu určitú – na zastupovanie počas materskej dovolenky.

Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – magister s ukončeným adaptačným vzdelávaním

Ďalšie požiadavky: vzdelanie v odbore liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg

Osobnostné predpoklady: empatia, komunikatívnosť, trpezlivosť, dôslednosť, tímovosť, vnútorná stabilita.

Kontaktná osoba: 

Mgr. Ivana Kubincová
vedúca úseku diagnostiky a autizmu
autisti@dsspkm.sk

tel.: +421948119616


Pracovník správy registratúry – na 1/2 úväzok

Náplň (druh) práce: správa registratúry – metodická a kontrolná činnosť registratúrneho strediska na úseku správy registratúry u zamestnávateľa. Práca na zastupovanie počas dlhodobej PN s výhľadom trvalého zamestnania.

Práca na zmeny:   jednozmenný pracovný režim

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu: 1.08.2021

Požadované vzdelanie: Úplné stredné vzdelanie

Ďalšie požiadavky: prax a znalosti v oblasti správy a vedenia registratúry vítané

Zručnosti, schopnosti, počítače: Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Word

Osobnostné predpoklady: komunikatívnosť, analytické myslenie, precíznosť (presnosť), spoľahlivosť

Kontaktná osoba: 

Andrea Janebová
vedúca ekonomického úseku
janebova@dsspkm.sk

tel.: +421902902380