Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Desatoro opatrení v DSSpKM

1. za každého klienta, ktorý nebol v zariadení dlhšie ako 2 týždne je povinný jeho rodič alebo zákonný zástupca vyplniť ČESTNÉ PREHLÁSENIE o bezinfekčnosti,
2. VSTUP RODIČOV DO BUDOVY je zrušený, resp. obmedzený, na nevyhnutné minimum = odovzdať a prebrať dieťa pri dverách,
3. v prípade vstupu do budovy – pohybovať sa len s rúškami a po použití dezinfekcie na ruky,
4. pravidelné meranie teploty prichádzajúcim klientom – nemusí byť hneď pri vstupe,
5. dezinfikovanie priestorov a permanentné využívanie germicídnych žiaričov počas dňa,
6. ZÁKAZ NÁVŠTEV na celoročnom pobyte VO VNÚTORNÝCH PRIESTORCH,
7. obmedzenie odchodov klientov na celoročnom pobyte do domácej starostlivosti,
8. zberné skupiny – ostávajú podľa rozhodnutia vedúcich úsekov,
9. klienti z celoročného pobytu budú naďalej dochádzať na Lipského,
10. zdravý rozum a ohľaduplnosť ešte nikoho nezabili – tak to určite zvládneme aj my!

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

Voľné pracovné pozície

Milí záujemcovia o prácu v našom zariadení. Ponúkame Vám na výber z nasledovných voľných pracovných pozícií:


 


Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Náplň (druh) práce: : formovanie a prehlbovanie praktických návykov a zručností občanov v oblasti pracovných aktivít a pracovnej terapie v zariadení sociálnych služieb. Samostatne vykonáva dohľad a usmerňuje klienta v oblasti starostlivosti o domácnosť, sebaobslužných aktivít a základných sociálnych aktivít.

Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

Práca na zmeny: dvojzmenný pracovný režim 

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu: od 1.4.2021

Požadované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Pracovný pomer na dobu neurčitú

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok

Ďalšie požiadavky: kurz inštruktora sociálnej rehabilitácie 150 hodín – je možné si doplniť aj dodatočne

Pracovisko: Hontianska 16, Bratislava

Kontaktná osoba: 

Mgr. Júlia Krupová, koordinátor podporovaného bývania

krupova@dsspkm.sk

tel.: +421948072332


Opatrovateľ do nepretržitej prevádzky

Náplň (druh) práce: Základná opatrovateľská starostlivosť o klientov, hygienická starostlivosť, vypĺňanie voľného času, prechádzky, asistencia pri stravovaní.

Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

Práca na zmeny: áno, Nočná práca: áno

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu: ihneď

Požadované vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie

Ďalšie požiadavky: Ku všetkým vzdelaniam potrebný opatrovateľský kurz – stačí absolvovať počas skúšobnej doby

Kontaktná osoba: 

Mgr. Zuzana Knézelová
koordinátor pobytovej služby
knezelova@dsspkm.sk

tel.: 0907 483 667


Sociálny pracovník/čka k malým deťom

Náplň (druh) práce: Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná odborným zamestnancom – sociálnym pracovníkom v zariadení sociálnych služieb – Domove sociálnych služieb alebo v Špecializovanom zariadení, ktorý pracuje s cieľovou skupinou „deti vo veku od 3 – 8 rokov“.

Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

 Dátum nástupu: podľa dohody

Pracovný pomer na dobu určitú na zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti.

Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti sociálna práca

Osobnostné predpoklady: empatia, iniciatívnosť, komunikatívnosť, zmysel pre tímovú spoluprácu, trpezlivosť, spoľahlivosť, dôslednosť.

Kontaktná osoba: 

Mgr. Ivana Kubincová
vedúca úseku diagnostiky a autizmu
ivana.kubinec@gmail.com

tel.: +421948119616