Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Dôležitý oznam pre klientov, rodičov a rodinných príslušníkov!

Oznamujeme, že na základe usmernenia hlavného hygienika, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Bratislavského samosprávneho kraja

bude DSSpKM opäť poskytovať ambulantnú formu sociálnej služby od 08. 06. 2020

a týždennú pobytovú formu sociálnej služby od 15. 06. 2020

v domove sociálnych služieb i v špecializovanom zariadení 

za dodržiavania bezpečnostných opatrení, keďže koronavírus sa zo Slovenska nevyparil :o)

Čítať celý oznam

Voľné pracovné pozície

Milí záujemcovia o prácu v našom zariadení. Ponúkame Vám na výber z nasledovných voľných pracovných pozícií:


Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Náplň (druh) práce: Inštruktor sociálnej rehabilitácie do skupiny stredných a veľkých autistov. Zodpovedá za formovanie a prehlbovanie praktických návykov a zručností detí od 8 rokov a dospelých.

Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu: 2.9.2020

Požadované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie

Ďalšie požiadavky: akreditovaný vzdelávací kurz v oblasti sociálnej práce –  inštruktor sociálnej rehabilitácie v rozsahu najmenej 150 hodín (možnosť absolvovania počas skúšobnej doby).

Osobnostné predpoklady: empatia, komunikatívnosť, trpezlivosť, vnútorná stabilita.

Kontaktná osoba: 

Mgr. Ivana Kubincová
vedúca úseku diagnostiky a autizmu
kubincova@dsspkm.sk

tel.: 0948 119 616


Opatrovateľ do nepretržitej prevádzky

Náplň (druh) práce: Základná opatrovateľská starostlivosť o klientov, hygienická starostlivosť, vypĺňanie voľného času, prechádzky, asistencia pri stravovaní.

Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

Práca na zmeny: áno, Nočná práca: áno

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu: ihneď

Požadované vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie

Ďalšie požiadavky: Ku všetkým vzdelaniam potrebný opatrovateľský kurz – stačí absolvovať počas skúšobnej doby

Kontaktná osoba: 

Mgr. Zuzana Knézelová
koordinátor pobytovej služby
knezelova@dsspkm.sk

tel.: 0907 483 667


Sociálny pracovník

Náplň (druh) práce: Vykonávanie sociálnej rehabilitácie, t.j. odborné činnosti zamerané na zvýšenie samostatnosti, sebestačnosti, na rozvíjanie schopností k adekvátnejšiemu zvládaniu každodenných životných situácií, ako aj na stimuláciu a zachovávanie všetkých nadobudnutých zručností a vedomostí.

Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

Práca na zmeny: nie

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu: 1.7.2020

Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa , Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Ďalšie požiadavky: Vzdelanie v oblasti sociálna práca, sociálna pedagogika, liečebná alebo špeciálna pedagogika. Je vítaná práca s počítačom – internet – elementárna zručnosť

Osobnostné predpoklady: ochota pomáhať, komunikatívnosť, empatia, vnútorná stabilita,  sebaovládanie, trpezlivosť

Kontaktná osoba: 

Mgr. Júlia Krupová
koordinátor podporovaného bývania
krupova@dsspkm.sk
tel.: +421948072332


Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Náplň (druh) práce: Samostatné vykonávanie dohľadu a usmerňovanie klientov v oblasti starostlivosti o domácnosť, sebaobslužných aktivít a základných sociálnych aktivít

Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

Práca na zmeny: dvojzmenný pracovný režim

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu: 3.8.2020

Požadované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie, Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok

Ponúkané výhody:  príplatky za nadčas, víkendy a sviatky, sociálny program, možnosť ďalšieho vzdelávania a profesionálneho rastu

Ďalšie požiadavky: kurz inštruktora sociálnej rehabilitácie 150 hodín – je možné si doplniť aj dodatočne

Osobnostné predpoklady: ochota pomáhať, komunikatívnosť, empatia, precíznosť, sebaovládanie, spoľahlivosť, trpezlivosť

Kontaktná osoba: 

Mgr. Júlia Krupová
koordinátor podporovaného bývania
krupova@dsspkm.sk
tel.: +421948072332


Vychovávateľ – logopéd

Náplň (druh) práce: Špeciálny pedagóg/logopéd alebo logopéd pre deti s autizmom od 3 do 8 rokov. Nácvik komunikácie v rámci skupinovej práce a individuálna logopedická intervencia pre deti s autizmom.

Práca na jednozmenný pracovný režim

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu: podľa dohody

Požadované vzdelanie: 

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore pedagogika – logopédia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore špeciálna pedagogika
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore logopédia – školská logopédia

Osobnostné predpoklady: empatia, komunikatívnosť, ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť), spoľahlivosť, iniciatívnosť, trpezlivosť

Kontaktná osoba: 

Mgr. Ivana Kubincová
vedúca úseku diagnostiky a autizmu
autisti@dsspkm.sk

tel.: +421948119616

 


Upratovačka

Náplň (druh) práce: Komplexné upratovanie v zariadení sociálnych služieb

Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim, práca 4 hod. denne v doobedňajších hodinách – 1/2 pracovný úväzok

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu: 1.7.2020

Požadované vzdelanie: neustanovuje sa

Dĺžka praxe: bez praxe

Zručnosti, schopnosti: fyzická zdatnosť, samostatnosť 

 

Kontaktná osoba: 

Jozef Kavec
prevádzkár
kavec@dsspkm.sk
tel.: 0903 753 724