Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Milí priatelia a čitatelia.

dňom 1. apríla 2021 sa síce nekončí koronakríza, ale v našom zariadení sa napriek tomu začína niečo nové. Porušíme tým rovnováhu vo vesmíre, ale verím, že to pomôže práve k vyrovnaniu síl s koronou.

Od 1. apríla 2021 začíname poskytovať nový druh sociálnej služby – PODPORU SAMOSTATNÉHO BÝVANIA. Ide o službu, ktorá je vymedzená pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc na ceste k osamostatneniu, najmä pokiaľ ide o schopnosť zabezpečiť si vlastné bývanie, resp. dokázať samostatne ostať bývať vo svojom dome či byte, kde zatiaľ bývajú s rodičmi či inými rodinnými príslušníkmi. Aj ľudia so zdravotným postihnutím sú schopní pri určitej forme podpory zvládnuť túto úlohu a vyhnúť sa v budúcnosti životu v inštitúcii.

Zároveň je 1. apríl 2021 dňom ZMENY názvu nášho zariadenia – domovom neprestávame byť, ale CENTRUM je vhodnejší názov pre množstvo služieb, ktoré poskytujeme. Meno prof. Karola Matulaya naďalej ostáva našou súčasťou.

CENTRUM sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých poskytuje od 01. 04. 2021 nasledovné sociálne služby:

Webové sídlo a e-mailové adresy zariadenia ostávajú zatiaľ nezmenené. A naďalej platí – veľa ľudí, veľa budov, veľa pozitívnej energie a všetko, čo je napísané za tým.

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka CSSpKM

Návštevný poriadok v celoročnej pobytovej forme sociálnej služby        počas pandémie SARS-COV 19

Voľné pracovné pozície

Milí záujemcovia o prácu v našom zariadení. Ponúkame Vám na výber z nasledovných voľných pracovných pozícií:

Mzdová účtovníčka a pracovník správy registratúry

Náplň (druh) práce: Prvá 1/2 úväzku tvorí samostatné zabezpečenie a spracovanie mzdovej agendy v programe VEMA a k tomu prislúchajúce zúčtovania a odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní, zúčtovanie a odvody daní z miezd. Druhá 1/2 úväzku tvorí správa registratúry – metodická a kontrolná činnosť registratúrneho strediska na úseku správy registratúry u zamestnávateľa. Možnosť rozdelenia pracovného miesta medzi dve samostatné pracovné pozície (dvaja zamestnanci) – dva polovičné úväzky. Práca na zastupovanie počas dlhodobej PN s výhľadom trvalého zamestnania.

 

Práca na zmeny:        jednozmenný pracovný režim

 

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

 

Dátum nástupu: 15.07.2021

 

Požadované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore všeobecná ekonomika

Ďalšie požiadavky: prax minimálne 1 rok v mzdovom programe VEMA, prax a znalosti v oblasti správy a vedenia registratúry

Zručnosti, schopnosti, počítače: Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Word

Osobnostné predpoklady: komunikatívnosť, analytické myslenie, precíznosť (presnosť), spoľahlivosť

 

Kontaktná osoba: 

Andrea Janebová
vedúca ekonomického úseku
janebova@dsspkm.sk

tel.: +421902902380