Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Desatoro opatrení v DSSpKM od 01. 09. do odvolania

  1. za každého klienta, ktorý nebol v zariadení dlhšie ako 2 týždne, je povinný jeho rodič alebo zákonný zástupca, vyplniť ČESTNÉ PREHLÁSENIE o bezinfekčnosti,
  2. VSTUP RODIČOV DO BUDOVY je zrušený, resp. obmedzený, na nevyhnutné minimum = odovzdať a prebrať dieťa pri dverách,
  3. v prípade vstupu do budovy – pohybovať sa len s rúškami a po použití dezinfekcie na ruky,
  4. pravidelné meranie teploty prichádzajúcim klientom – nemusí byť hneď pri vstupe,
  5. dezinfikovanie priestorov a permanentné využívanie germicídnych žiaričov počas dňa,
  6. ZÁKAZ NÁVŠTEV na celoročnom pobyte VO VNÚTORNÝCH  PRIESTORCH,
  7. obmedzenie odchodov klientov na celoročnom pobyte do domácej starostlivosti,
  8. zberné skupiny – ostávajú podľa rozhodnutia vedúcich úsekov,
  9. klienti z celoročného pobytu budú naďalej dochádzať na Lipského,
  10. zdravý rozum a ohľaduplnosť ešte nikoho nezabili – tak to určite zvládneme aj my!

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

Voľné pracovné pozície

Milí záujemcovia o prácu v našom zariadení. Ponúkame Vám na výber z nasledovných voľných pracovných pozícií:


Opatrovateľ do dennej prevádzky

Náplň (druh) práce: Základná opatrovateľská starostlivosť o klientov, deti s autizmom vo veku od 3 do 8 rokov, t.j. starostlivosť pri sebaobslužných a hygienických činnostiach, sprevádzanie klientov pri vychádzkach, asistencia pri stravovaní a pomocné práce vedúce k samostatnosti pri činnostiach bežného života.

Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

Práca na zmeny: nie

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu: október, na zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti

Požadované vzdelanie: Základné vzdelanie

Ďalšie požiadavky: potrebný opatrovateľský kurz

Osobnostné predpoklady: ochota pomáhať, komunikatívnosť, empatia, precíznosť, sebaovládanie, spoľahlivosť, trpezlivosť

Kontaktná osoba: 

Mgr. Ivana Kubincová
vedúca úseku diagnostiky a autizmu
autisti@dsspkm.sk

tel.: +421948119616


Inštruktor sociálnej rehabilitácie – malé deti

Náplň (druh) práce: Inštruktor sociálnej rehabilitácie do skupiny malých detí s mentálnym postihnutím a autizmom. Zodpovedá za formovanie a prehlbovanie praktických návykov a zručností detí vo veku od 3 – 8 rokov.

Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu: 01.10.2020 na dobu neurčitú

Požadované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie

Ďalšie požiadavky: Kurz sociálnej rehabilitácie 150 hodín (možnosť absolvovania počas skúšobnej doby).

Osobnostné predpoklady: empatia, komunikatívnosť, trpezlivosť, spoľahlivosť, dôslednosť, vnútorná stabilita.

Kontaktná osoba: 

Mgr. Ivana Kubincová
vedúca úseku diagnostiky a autizmu
autisti@dsspkm.sk

tel.: +421948119616

 


Opatrovateľ do nepretržitej prevádzky

Náplň (druh) práce: Základná opatrovateľská starostlivosť o klientov, hygienická starostlivosť, vypĺňanie voľného času, prechádzky, asistencia pri stravovaní.

Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

Práca na zmeny: áno, Nočná práca: áno

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu: ihneď

Požadované vzdelanie: Základné vzdelanie, Nižšie stredné odborné vzdelanie, Stredné odborné vzdelanie

Ďalšie požiadavky: Ku všetkým vzdelaniam potrebný opatrovateľský kurz – stačí absolvovať počas skúšobnej doby

Kontaktná osoba: 

Mgr. Zuzana Knézelová
koordinátor pobytovej služby
knezelova@dsspkm.sk

tel.: 0907 483 667


Sociálny pracovník/čka k malým deťom

Náplň (druh) práce: Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná odborným zamestnancom – sociálnym pracovníkom v zariadení sociálnych služieb – Domove sociálnych služieb alebo v Špecializovanom zariadení, ktorý pracuje s cieľovou skupinou „deti vo veku od 3 – 8 rokov“.

Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa

Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

 Dátum nástupu: podľa dohody

Pracovný pomer na dobu určitú na zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti.

Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti sociálna práca

Osobnostné predpoklady: empatia, iniciatívnosť, komunikatívnosť, zmysel pre tímovú spoluprácu, trpezlivosť, spoľahlivosť, dôslednosť.

Kontaktná osoba: 

Mgr. Ivana Kubincová
vedúca úseku diagnostiky a autizmu
ivana.kubinec@gmail.com

tel.: +421948119616


Špeciálny alebo liečebný pedagóg

Náplň (druh) práce: špeciálny alebo liečebný pedagóg v špecializovanom zariadení do skupiny malých detí s autizmom vo veku od 3 do 8 rokov

Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády – podľa tabuliek platných pre rozpočtové organizácie

Dátum nástupu: január 2021

Pracovný pomer na dobu určitú na zastupovanie počas materskej dovolenky.

Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – magister, s praxou

Ďalšie požiadavky: vzdelanie v odbore liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg

Osobnostné predpoklady: empatia, komunikatívnosť, trpezlivosť, vnútorná stabilita, iniciatívnosť, zmysel pre tímovú spoluprácu, spoľahlivosť, dôslednosť.

Kontaktná osoba: 

Mgr. Ivana Kubincová
vedúca úseku diagnostiky a autizmu
autisti@dsspkm.sk

tel.: +421948119616