Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Projekty

ČSOB nadácia – zamestnanecký projekt (p. Peter Korčok)

Pred rokom sme napísali projekt, ktorý nesie názov Senzorická záhrada alebo Záhrada pre všetkých. Reagovali sme tak na výzvu Nadácie ČSOB. Cieľom bolo zrevitalizovať nevyužívaný priestor záhrady pred hlavným vchodom budovy B a premeniť ho na Senzorickú Záhradu. Podarilo sa nám získať grant a projekt do značnej miery zrealizovať. Podarilo sa nám toto: osadili sme altánok, […]

ČSOB nadácia – zamestnanecký projekt (p. Peter Korčok)

Rehabilitácia ľudí s mentálnym znevýhodnením v prostredí drevárskej dielne Projekt sa realizoval od decembra 2018 do júla 2019. Jeho zámerom bola: 1. Revitalizácia drevárskej dielne DSSpKM, ktorá zahŕňala nákup takého vybavenia dielne, ktoré bude slúžiť na vytvorenie dôstojného rehabilitačno-terapeutického prostredia pre ľudí s mentálnym znevýhodnením – u našich klientov je pohyb veľmi dôležitý, aby neskĺzli […]

Nadácia VW – zamestnanecký projekt (p. Dušan Knézel)

Pomáhame ďalej „Naj kolega“ Vďaka finančnej podpore od Nadácie VW sme v priestoroch bývania mohli zrealizovať demontáž zastaralých WC a následne aj potrubia, ktoré sa ukázalo byť tiež poškodené časom.  Zakúpili a namontovali sa zvýšené WC, čo veľmi pomohlo pri ťažšie mobilných klientoch. Demontoval sa starý sprchový kút a miesto neho sa osadilo ďalšie vyvýšené WC, čím […]

ČSOB nadácia – zamestnanecký projekt (p. Peter Korčok)

Naša vlastná kuchynka Najprv bola myšlienka, potom túžba, neskôr sa ukázala aj možnosť a cesta. A zrazu máme namiesto starého kumbálu krásnu novú kuchynku. A môžeme sa učiť variť. A aj varíme, pečieme a jeme. Mňam. Za túto možnosť ĎAKUJEME Nadácii ČSOB, ktorá ho podporila v plnej finančnej výške i všetkým, ktorí nám s tým pomáhali. Text a foto: A. […]

Ďakujeme za dar

Ďakujeme Kníhviazačstvu J+D, spol. s r.o. za septembrový dar v podobe 50 ks lepenkových krabičiek na pracovné pomôcky pre edukáciu našich detí s autizmom v špecializovanom zariadení.

Ďakujeme za dar

Ďakujeme firme dm drogerie markt, ktorá nám v júni darovala 50 ks paliet na aktivity v našej drevárske dielni.

„POD SPOLOČNOU STRECHOU“… (2016)

… alebo „otvárame sa smerom k Vám“. Rôznorodosť klientely využívajúcej sociálnu službu nás prinútilo stále viac sa otvárať smerom mimo naše zariadenie, k ľuďom z blízkeho i širšieho okolia, ktorého súčasťou sme aj my. Dôvodom prečo sme sa rozhodli uchádzať o podporu v Nadácii Markíza, je naša snaha postupne zatraktívniť a sprístupniť prostredie domova sociálnych […]

PREČO SKÁČEM? (2016)

PREČO SKÁČEM? Mimoriadne užitočná príručka o svete autistov, ktorú napísal Naoki Higašida. Veríme,  že náš projekt s rovnakým názvom bude mimoriadne užitočnou príručkou pre deti v škôlke na Damborského ulici v Bratislave. Kniha  „vysvetľuje záhadné správanie autistov, prezrádza, ako vnímajú čas, život, krásu a prírodu”. Podobné ciele sme si stanovili v projekte – pomôcť bežným […]

Komunikačné tabuľky (2014)

Domov sociálnych služieb profesora Katola Matulaya požiadal Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny o dotáciu na zakúpenie komunikačných tabuliek. Go Talk. Projekt bol úspešný a podarilo sa nám zakúpiť 2 kusy komunikačných tabuliek Go Talk 9+ a jednu komunikačnú tabuľku Go Talk 20+ a k nim potrebný program a príslušenstvo. Tieto komunikačné pomôcky sú určené pre klientov s ťažko narušenou komunikačnou schopnosťou, ktorých […]

Čaro dotyku (2014)

Súčasťou dnešného uponáhľaného a konzumného sveta je aj mikrosvet našich klientov. Tento mikrosvet tvoria výnimoční ľudia, ktorých verejnosť vníma ako iných a väčšinou stoja v pozadí jej záujmu. Áno, odlišujú sa napríklad svojimi prejavmi správania, potrebami a inteligenciou a bez akejkoľvek snahy vzbudzujú neadekvátne pocity ľútosti, strachu a nepochopenia laikov. Tí, ktorí sme sa stali […]

Nová budúcnosť (2013)

Nadácia VÚB poskytla nášmu zariadeniu grant na projekt „Nová budúcnosť“. Cieľom projektu je vytvoriť adekvátne podmienky pre samostatný život 12 ľuďom s mentálnym postihnutím za primeranej podpory tak, aby sa čo najviac priblížili bežnému životu a začlenili sa do každodennej reality. Finančný príspevok bol použitý na vybavenie kuchynky, na výmenu poškodeného okna a balkónových dverí za plastové a na […]

Adventné tvorivé dielne (2013)

Správna rada Nadácie Tatra banky sa rozhodla podporiť náš projekt „Adventné tvorivé dielne“, ktorý do grantového programu NTS „Dobré srdce“ predložil zamestnanec Tatra banky a.s. Hlavné ciele projektu sú: prispieť k zmierňovaniu sociálnych rozdielov a k odstraňovaniu sociálnej vylúčenosti, nenásilným spôsobom vniesť osvetu medzi ľudí, v predvianočnom zhone sa pozastaviť a vnímať neopakovateľné chvíle radosti, tvorivosti, spolupatričnosti a pokoja. Vďaka Nadácii […]