Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Milí priatelia a čitatelia.

dňom 1. apríla 2021 sa síce nekončí koronakríza, ale v našom zariadení sa napriek tomu začína niečo nové. Porušíme tým rovnováhu vo vesmíre, ale verím, že to pomôže práve k vyrovnaniu síl s koronou.

Od 1. apríla 2021 začíname poskytovať nový druh sociálnej služby – PODPORU SAMOSTATNÉHO BÝVANIA. Ide o službu, ktorá je vymedzená pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc na ceste k osamostatneniu, najmä pokiaľ ide o schopnosť zabezpečiť si vlastné bývanie, resp. dokázať samostatne ostať bývať vo svojom dome či byte, kde zatiaľ bývajú s rodičmi či inými rodinnými príslušníkmi. Aj ľudia so zdravotným postihnutím sú schopní pri určitej forme podpory zvládnuť túto úlohu a vyhnúť sa v budúcnosti životu v inštitúcii.

Zároveň je 1. apríl 2021 dňom ZMENY názvu nášho zariadenia – domovom neprestávame byť, ale CENTRUM je vhodnejší názov pre množstvo služieb, ktoré poskytujeme. Meno prof. Karola Matulaya naďalej ostáva našou súčasťou.

CENTRUM sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých poskytuje od 01. 04. 2021 nasledovné služby:

Webové sídlo a e-mailové adresy zariadenia ostávajú zatiaľ nezmenené. A naďalej platí – veľa ľudí, veľa budov, veľa pozitívnej energie a všetko, čo je napísané za tým.

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka CSSpKM

Zmluvy 2021

Hospodárske zmluvy 2021

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka
HZ01/2021 Dodatok č.1  k zmluve o zabezpečení stravovania zamestnancov GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava

 

Zmluvy – ostatné samosprávne kraje 2021

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka

 

Hospodárske zmluvy – energie 2021

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka

 

Sponzorské zmluvy, projekty a granty 2021

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka

 

Darovacie zmluvy 2021

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka
DZ01/2021 Darovacia zmluva na hnuteľný majetok p. M. Meliš
DZ02/2021 Darovacia zmluva na hnuteľný majetok neznámy darca
DZ03/2021 Darovacia zmluva na hnuteľný majetok p. Mgr. H. Krištofíková

 

Zmluvy – dohody o spolupráci 2021

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka

Zmluvy ostatné

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka

Kolektívna zmluva 2021

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka