Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Zmluvy 2019

Hospodárske zmluvy 2019

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka

Zmluvy – ostatné 2019

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka
 01/2019 Úprava právnych vzťahov – EON  Nitriansky samosprávny kraj

Hospodárske zmluvy – ostatné 2019

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka
 01/2019 Zabezpečenie služieb stravovania formou stravovacích poukážok  GGFS, s.r.o., Sasinkova5, 811 08 Bratislava

Sponzorské zmluvy, projekty a granty 2019

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka

Darovacie zmluvy 2019

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka
 D01/2019 Darovacia zmluva na hnuteľný majetok Lekáreň Medaco
 D02/2019 Darovacia zmluva na notebook  Kimberly-Clark, s.r.o.

Zmluvy – ostatné 2018

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka
 O01/2019  Dohoda o vzájomnej spolupráci  Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Kolektívna zmluva 2018

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka