Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Milí priatelia a čitatelia.

dňom 1. apríla 2021 sa síce nekončí koronakríza, ale v našom zariadení sa napriek tomu začína niečo nové. Porušíme tým rovnováhu vo vesmíre, ale verím, že to pomôže práve k vyrovnaniu síl s koronou.

Od 1. apríla 2021 začíname poskytovať nový druh sociálnej služby – PODPORU SAMOSTATNÉHO BÝVANIA. Ide o službu, ktorá je vymedzená pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc na ceste k osamostatneniu, najmä pokiaľ ide o schopnosť zabezpečiť si vlastné bývanie, resp. dokázať samostatne ostať bývať vo svojom dome či byte, kde zatiaľ bývajú s rodičmi či inými rodinnými príslušníkmi. Aj ľudia so zdravotným postihnutím sú schopní pri určitej forme podpory zvládnuť túto úlohu a vyhnúť sa v budúcnosti životu v inštitúcii.

Zároveň je 1. apríl 2021 dňom ZMENY názvu nášho zariadenia – domovom neprestávame byť, ale CENTRUM je vhodnejší názov pre množstvo služieb, ktoré poskytujeme. Meno prof. Karola Matulaya naďalej ostáva našou súčasťou.

CENTRUM sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých poskytuje od 01. 04. 2021 nasledovné služby:

Webové sídlo a e-mailové adresy zariadenia ostávajú zatiaľ nezmenené. A naďalej platí – veľa ľudí, veľa budov, veľa pozitívnej energie a všetko, čo je napísané za tým.

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka CSSpKM

Zmluvy 2018

Hospodárske zmluvy 2018

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka
 1/2018 Správa servera iJD-ProCom
 2/2018 Nákup ovocia a zeleniny Rudolf Čerňan
 3/2018 Maľovanie Imrich Holocsi
 4/2018 Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina Rudolf Čerňan
 5/2018 Kancelárske potreby Koeximpo, s.r.o.
 6/2018 Čistiace a hygienické potreby ČistiaceBednárik, s.r.o.
 7/2018 Tonerové náplne AWAX s.r.o.
8/2018 Ochrana osobných údajov REAL J +H group s.r.o.
9/2018 Nákup a montáž svetlovodov SOLA SYSTEM SLOVAKIA, s.r.o.
10/2018

11/2018

Výmena okien a dverí

Výmena okien a dverí

CAPAS, s.r.o.

BATEA-STAV, s.r.o.

12/2018 Maľovanie-dodatok k zmluve Imrich Holocsi
13/2018  Nákup mlieka, mliečnych výrobkov, vajec a droždia MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
14/2018  Nákup mäsa a mäsových výrobkov BERTO SK, s.r.o.
15/2018 Nákup pekárskych výrobkov Pavel Šťastný – MINIPEK
16/2018  Úprava terasy malí autisti, DSSpKM Ľ.Zúbka 6 STIRO s.r.o.
17/2018 Úprava terasy pred skupinou E, DSSpKM Lipského 13 STIRO s.r.o.
18/2018 Kúpna zmluva – odkúpenie nábytku  Renáta Popluhárová
19/2018 Kúpna zmluva – odkúpenie nábytku  Lenka Šinkovicová
20/2018 Nákup suchých potravín  Rudolf Čerňan

Zmluvy – ostatné 2018

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka
1/2018 Úprava právnych vzťahov – úhrada EON za služby Trnavský samosprávny kraj
2/2018 Priama integrácia prijímateľov soc. služieb  MČ Dúbravka
3/2018 Dodatok k Zmluve-úprava právnych vzťahov – úhrada EON za služby Trnavský samosprávny kraj
4/2018 Úprava právnych vzťahov – úhrada EON za služby Trnavský samosprávny kraj
5/2018 Zamestnávateľská zmluva o DDS NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
6/2018 Zamestnávateľská zmluva o DDS STABILITA, d.d.s., a.s.
7/2018 Úprava právnych vzťahov – úhrada EON za služby  Nitriansky samosprávny kraj
8/2018 Dodatok č.1/2018/ZPB-Matulaya/C k Zmluve č.7/2018 Trnavský samosprávny kraj
9/2018 Zmluva č.23/2018/ZPB-Matulaya/C Trnavský samosprávny kraj
10/2018 Dodatok k zmluve č.59/2018 Nitriansky samosprávny kraj
11/2018 Dohoda č.18/01/52A/142 Aktivačná činnosť  ÚPSVaR Bratislava

Hospodárske zmluvy – ostatné 2018

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka
1/2018 Elektronické stravné poukážky  GGSF, s.r.o.
2/2018 Uverejnenie inzercie  Mediatel, s.r.o.
3/2018 KZ ..513  O2
4/2018 KZ ..511  O2
5/2018 KZ ..509  O2
6/2018 KZ ..508  O2
7/2018 KZ ..516  O2
8/2018 Prevod čísla  O2
9/2018 Nové číslo  O2
10/2018  Dodávka a odber tepla – príloha č.2  Bratislavská teplárenská, a.s.
11/2018 Dohoda o zániku zmluvy XX REAL, a,s,
12/2018 Dohoda o preddavkových platbách na rok 2019  Bratislavská teplárenská, a.s.

Sponzorské zmluvy, projekty a granty 2018

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka
 1/2018 Grant na projekt Šťastný život Nadácia Pontis, Bratislava

Darovacie zmluvy 2018

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka
D1/2018 Peňažný dar zapožičanie – parný čistič
D2/2018 Peňažný dar Geniálny Amedeo
D3/2018 Peňažný dar Geniálny Amedeo
D4/2018 Peňažný dar Geniálny Amedeo
D5/2018 Peňažný dar Geniálny Amedeo
D6/2018 Peňažný dar Geniálny Amedeo
D7/2018 Peňažný dar Geniálny Amedeo
D8/2018 Peňažný dar Geniálny Amedeo
D9/2018 Peňažný dar Geniálny Amedeo
D10/2018  Peňažný dar Nadácia HB Reavis
D11/2018 Peňažný dar Geniálny Amedeo
D12/2018  Nepeňažný dar Nadácia Televízie Markíza

Zmluvy – ostatné 2018

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka
1/2018 Odborná prax BM WORK AGENCY
2/2018 Vzdelávací program-kurz VaV Akademy, s.r.o.
3/2018 Dohoda o zabezpečení a vykonaní odb.praxe študenta Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
4/2018 Vzdelávací program-kurz opatrovania VaV Akademy, s.r.o.

Kolektívna zmluva 2018

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka
 1/2018  Dodatok č.1  ku KZ platnej pre rok 2017
 KZ 2018 z 6.3.2018  Zmluva  súčasťou PDF je aj posledná strana so skenom s podpismi
 2/2018  Dodatok č.1  ku KZ platnej pre rok 2018
 3/2018  Dodatok č.2  ku KZ platnej pre rok 2018