Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Milí priatelia a čitatelia.

dňom 1. apríla 2021 sa síce nekončí koronakríza, ale v našom zariadení sa napriek tomu začína niečo nové. Porušíme tým rovnováhu vo vesmíre, ale verím, že to pomôže práve k vyrovnaniu síl s koronou.

Od 1. apríla 2021 začíname poskytovať nový druh sociálnej služby – PODPORU SAMOSTATNÉHO BÝVANIA. Ide o službu, ktorá je vymedzená pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc na ceste k osamostatneniu, najmä pokiaľ ide o schopnosť zabezpečiť si vlastné bývanie, resp. dokázať samostatne ostať bývať vo svojom dome či byte, kde zatiaľ bývajú s rodičmi či inými rodinnými príslušníkmi. Aj ľudia so zdravotným postihnutím sú schopní pri určitej forme podpory zvládnuť túto úlohu a vyhnúť sa v budúcnosti životu v inštitúcii.

Zároveň je 1. apríl 2021 dňom ZMENY názvu nášho zariadenia – domovom neprestávame byť, ale CENTRUM je vhodnejší názov pre množstvo služieb, ktoré poskytujeme. Meno prof. Karola Matulaya naďalej ostáva našou súčasťou.

CENTRUM sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých poskytuje od 01. 04. 2021 nasledovné služby:

Webové sídlo a e-mailové adresy zariadenia ostávajú zatiaľ nezmenené. A naďalej platí – veľa ľudí, veľa budov, veľa pozitívnej energie a všetko, čo je napísané za tým.

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka CSSpKM

Zmluvy 2017

Číslo zmluvy Zo dňa Názov/Predmet zmluvy Zmluvná cena Zmluvná strana Poznámky
 
Ostatné zmluvy – sponzorské 2017
      Hospodárske zmluvy 2017
III/1/2017 Zmluva o poskytnutí služieb Služby v oblasti IT
III/2/2017 Dodatok k rámcovej kúpnej zmluve Mäso a mäsové výrobky
III/3/2017 Vzájomná dohoda Dohoda o zabezpečení praxe
III/4/2017 Rámcová dohoda Zabezpečenie služieb stravovania formou stravovacích poukážok
III/5/2017 Dodatok k zmluve o poskytnutí služieb Služby v oblasti zberu odpadov
III/6/2017 Obchodná zmluva Výroba a dodávka jedál
III/7/2017 Dodatok k rámcovej kúpnej zmluve ovocie, zelenina
III/8/2017 Zmluva o dielo Úprava priestorov
III/8A/2017 dodatok k zmluve č.1 dodatok – úprava priestorov
III/9/2017 Zmluva o dielo Dezinsekcia a deratizácia objektu
III/10/2017 Rámcová kúpna zmluva mrazené výrobky
III/11/2017 Zmluva o poskytovaní služieb O2
III/12/2017 dodatok č.2 k zmluve č.1 oprava rozvodov teplej vody
III/13/2017 dodatok č.3 k zmluve č. 1 práce naviac nad rámec kalkulácie
 III/14/2017 Rámcová kúpna zmluva  tonery
 III/15/2017 dodatok č.1 k Rámcovej kúpnej zmluve  „Mliečne výrobky“
 Energie 2017
IV/1/2017 Zmluva o poskytnutí služieb – dohoda o platbách Elektrická energia
IV/2/2017 Dohoda o splátkach SPP
IV/3/2017 Dodatok k Zmluve o dodávke elektrickej energie Elektrická energia – ZSE
Ostatné zmluvy 2017
V/1/2017 Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe Služby
V/2/2017 Dohoda o zabezpečení vykonávania odbornej praxe Služby
V/3/2017 Dohoda o vzájomnej spolupráci Služby
V/4/2017 Dohoda o odbornej praxi Služby
V/5/2017 Zmluva o poskytnutí grantu „cez okno“
V/6/2017  Zmluva o dielo  web
Darovacie zmluvy 2017
I/1/2017 Zmluva na peňažný dar Geniálny AMEDEO – „Klára“
I/2/2017 Zmluva na nepeňažný dar automatická práčka
I/3/2017 Zmluva na nepeňažný dar tulivak
I/4/2017 Zmluva na peňažný dar zapožičanie parného čističa
 I/5/2017 Zmluva na nepeňažný dar pomôcky – upratovanie
I/6/2017 Zmluva na peňažný dar Geniálny AMEDEO – Mona a Adela
I/7/2017 Zmluva na peňažný dar Geniálny AMEDEO – Žltý vták a Mona Líza
I/8/2017 Zmluva na peňažný dar Geniálny AMEDEO – Praha
I/9/2017 Zmluva na peňažný dar Geniálny AMEDEO – Váza
I/10/2017 Zmluva na peňažný dar Genálny AMEDEO – Gitara
I/11/2017 Zmluva na peňažný dar Geniálny AMEDEO – Chlapec a líška
I/12/2017 Zmluva na peňažný dar Geniálny AMEDEO – Muzikanti
I/13/2017 Zmluva na peňažný dar Geniálny AMEDEO – Medveď, Mačka
I/14/2017 Zmluva na peňažný dar Výtvarné aktivity
I/15/2017 Zmluva na nepeňažný dar čistiace potreby
I/16/2017 Zmluva na nepeňažný dar europalety
I/17/2017 Zmluva na peňažný dar určené na výtvarné aktivity
I/18/2017 Zmluva na peňažný dar kúpa postele – podiel pri kúpe
  Kolektívna zmluva 2017
K/1/2017 Kolektívna zmluva (KZ)
K/1/2017/D1 Príloha 1 ku KZ
K/1/2017/D2 Príloha 2 ku KZ
 I/19/2017 Zmluva na peňažný dar  určené na výtvarné aktivity
 I/20/2017 Zmluva na peňažný dar  určené na výtvarné aktivity
 I/21/2017 Zmluva na peňažný dar  určené na výtvarné aktivity
 I/22/2017 Zmluva na hnuteľný majetok  mikrovlnná rúra
Hospodárske zmluvy ostatné
 O/I/2017 Zmluva o dielo č.2/2017 Rekonštrukcia teplovodného potrubia v havarijnom stave
O/II/2017  dodatok č.1 k zmluve č.2/2017 Práce naviac zistené počas opráv
O/III/2017 dodatok č.4 dodávka plynu odber plynu Hontianska 12
O/IV/2017 dodatok č.4 dodávka plynu odber plynu Hontianska 16
O/V/2017 dodatok č.2 dodávka plynu odber plynu Lipského 13
O/VI/2017 dodatok č.2 dodávka plynu odber plynu Ľ. Zúbka 6