Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Milí priatelia a čitatelia.

dňom 1. apríla 2021 sa síce nekončí koronakríza, ale v našom zariadení sa napriek tomu začína niečo nové. Porušíme tým rovnováhu vo vesmíre, ale verím, že to pomôže práve k vyrovnaniu síl s koronou.

Od 1. apríla 2021 začíname poskytovať nový druh sociálnej služby – PODPORU SAMOSTATNÉHO BÝVANIA. Ide o službu, ktorá je vymedzená pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc na ceste k osamostatneniu, najmä pokiaľ ide o schopnosť zabezpečiť si vlastné bývanie, resp. dokázať samostatne ostať bývať vo svojom dome či byte, kde zatiaľ bývajú s rodičmi či inými rodinnými príslušníkmi. Aj ľudia so zdravotným postihnutím sú schopní pri určitej forme podpory zvládnuť túto úlohu a vyhnúť sa v budúcnosti životu v inštitúcii.

Zároveň je 1. apríl 2021 dňom ZMENY názvu nášho zariadenia – domovom neprestávame byť, ale CENTRUM je vhodnejší názov pre množstvo služieb, ktoré poskytujeme. Meno prof. Karola Matulaya naďalej ostáva našou súčasťou.

CENTRUM sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých poskytuje od 01. 04. 2021 nasledovné služby:

Webové sídlo a e-mailové adresy zariadenia ostávajú zatiaľ nezmenené. A naďalej platí – veľa ľudí, veľa budov, veľa pozitívnej energie a všetko, čo je napísané za tým.

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka CSSpKM

Zmluvy 2015

Číslo zmluvy Zo dňa Názov/Predmet zmluvy Zmluvná cena Zmluvná strana Poznámky
29.5.2015 Kolektívna zmluva 2015
Ostatné zmluvy – sponzorské 2015
VI. 1/2015 9.2.2015 DZ-Sedačka 230,00€ Kimberly-Clark,s.r.o.,Českomoravská 15,Praha 9,CZ  
VI. 2/2015 13.2.2015 DZ-Parný vysávač 20,00€ Darca-fyzická osoba  
VI. 3/2015 12.2.2015 DZ-Peňažný dar 30,00€ Darca-fyzická osoba  
VI. 4/2015 31.1.2015 DZ-Kúpeľňové skrinky 330,00€ Darca-fyzická osoba  
VI. 5/2015 26.3.2015 DZ-Kreslo-3ks 15,00€ Darca-fyzická osoba  
VI. 6/2015 27.4.2015 DZ-Plážové lehátko-2ks 80,00€ Darca-fyzická osoba  
VI. 7/2015 29.4.2015 Zmluva o poskytnutí grantu č. NM15_081 100,00€ Nadácia Pontis,Zelinárska 2, Bratislava „Radosť hrať sa“ -projekt
VI. 8/2015 7.5.2015 DZ-Sedačka a kreslo 30,00€ Darca-fyzická osoba
VI. 9/2015 18.5.2015 Zmluva o poskytnutí grantu 2015-1-03/17 1500,00€ Nadácia VÚB,Mlynské nivy 1, Bratislava „Úsmev Mony Lizy“ -projekt
VI. 10/2015
VI. 11/2015 17.6.2015 DZ-Peňažný dar 100,00€ Darca-fyzická osoba „Geniálny Amedeo“
VI. 12/2015  17.6.2015 DZ-Peňažný dar 20,00€ Darca-fyzická osoba „Geniálny Amedeo“
VI. 13/2015 17.6.2015 DZ-Peňažný dar  90,00€ Darca-fyzická osoba „Geniálny Amedeo“
VI. 14/2015 17.6.2015 DZ-Peňažný dar  80,00€ Darca-fyzická osoba „Geniálny Amedeo“
VI. 15/2015 17.6.2015 DZ-Peňažný dar  30,00€ Darca-fyzická osoba „Geniálny Amedeo“
VI. 16/2015 17.6.2015 DZ-Peňažný dar  110,00€ Darca-fyzická osoba „Geniálny Amedeo“
VI. 17/2015 17.6.2015 DZ-Peňažný dar  60,00€ Darca-fyzická osoba „Geniálny Amedeo“
VI. 18/2015 17.6.2015 DZ-Peňažný dar  100,00€ Darca-fyzická osoba „Geniálny Amedeo“
VI. 19/2015 25.6.2015 DZ-PC zostava 25,00€ Darca-fyzická osoba
VI. 20/2015 25.6.2015 DZ-Rotoped 15,00€ Darca-fyzická osoba
VI. 21/2015 17.7.2015 DZ-Peňažný dar 300,00€ Darca-fyzická osoba
VI. 22/2015 3.8.2015 DZ-Písací stôl 5,00€ Darca-fyzická osoba
VI. 23/2015 17.8.2015 DZ-Nábytok 43,00€ Darca-fyzická osoba sk.G
VI. 26/2015 12.10.2015 Zmluva o poskytnutí grantu č. 098/15_AUT 2288,00€ Nadácia Volkswagen Slovakia,J.Jonáša 1,Bratislava „Prečo skáčem?“
VI. 28/2015 15.10.2015 DZ-Umývačka riadu 539,00 € Lúče života,n.f.,Hraničiarska 76,Bratislava H12
      Hospodárske zmluvy 2015
SK_902380 8.6.2015 Dodatok k zmluve 43,00€/MWh SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.,Plynárenská 7/A, Bratislava elektrina
560/2015 18.6.2015 Dodatok k zmluvám 48,00€/MWh ZSE Energia,a.s.,Čulenova 6, Bratislava 1 elektrina
690030 8.7.2015 Dodávka a odber tepla Bratislavská teplárenská,a.s.,Bajkalská 21/A, Bratislava Lipského 13
690030 8.7.2015 Dodávka a odber tepla Bratislavská teplárenská,a.s.,Bajkalská 21/A, Bratislava Lipského 19
690030 8.7.2015 Dodávka a odber tepla Bratislavská teplárenská,a.s.,Bajkalská 21/A, Bratislava Ľ.Zúbka 6
837/2015 2.9.2015 Kúpna zmluva 1,00€ OHL ŽS SK,a.s.,Furmanská 6, Bratislava vyradený HM
9104394234 29.9.2015 Dodatok č. 03 SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,Bratislava Zemný plyn
9100066380 29.9.2015 Dodatok č. 03 SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,Bratislava Zemný plyn
9100066388 29.9.2015 Dodatok č. 03 SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,Bratislava Zemný plyn
9104953503 29.9.2015 Dodatok č. 03 SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,Bratislava Zemný plyn
II. 4/2015 10.12.2015 Zmluva o poskytovaní outsourcingových služieb Vema,s.r.o.,Plynárenská 7/C,82109,Bratislava
 Dohody 2015
888/2015 15.10.2015 Dohoda o vzájomnej spolupráci MČ BA Dúbravka,Žatevná 2,84101,Bratislava s MŠ Damborského
      Zmluvy o nájme 2015
IV. 3/2015 8.10.2015 Zmluva č. 12/2015 169,80 € MČ BA Dúbravka,Žatevná 2,84101,Bratislava KAMKO
IV. 4/2015 8.10.2015 Zmluva č. 13/2015 12,50 € MČ BA Dúbravka,Žatevná 2,84101,Bratislava „Úsmev Mony Lizy“