Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Milí priatelia a čitatelia.

dňom 1. apríla 2021 sa síce nekončí koronakríza, ale v našom zariadení sa napriek tomu začína niečo nové. Porušíme tým rovnováhu vo vesmíre, ale verím, že to pomôže práve k vyrovnaniu síl s koronou.

Od 1. apríla 2021 začíname poskytovať nový druh sociálnej služby – PODPORU SAMOSTATNÉHO BÝVANIA. Ide o službu, ktorá je vymedzená pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc na ceste k osamostatneniu, najmä pokiaľ ide o schopnosť zabezpečiť si vlastné bývanie, resp. dokázať samostatne ostať bývať vo svojom dome či byte, kde zatiaľ bývajú s rodičmi či inými rodinnými príslušníkmi. Aj ľudia so zdravotným postihnutím sú schopní pri určitej forme podpory zvládnuť túto úlohu a vyhnúť sa v budúcnosti životu v inštitúcii.

Zároveň je 1. apríl 2021 dňom ZMENY názvu nášho zariadenia – domovom neprestávame byť, ale CENTRUM je vhodnejší názov pre množstvo služieb, ktoré poskytujeme. Meno prof. Karola Matulaya naďalej ostáva našou súčasťou.

CENTRUM sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých poskytuje od 01. 04. 2021 nasledovné služby:

Webové sídlo a e-mailové adresy zariadenia ostávajú zatiaľ nezmenené. A naďalej platí – veľa ľudí, veľa budov, veľa pozitívnej energie a všetko, čo je napísané za tým.

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka CSSpKM

Zmluvy 2014

verejnené Číslo zmluvy Názov zmluvy Cena Zmluvná strana  Pozn.
28.4.2014 SK 902380  Dodatok k zmluve  SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.  
05.08.2014 5/2014  Zmluva o dielo BATEA – STAV,s.r.o.  
Číslo zmluvy Zo dňa Názov/Predmet zmluvy Zmluvná cena Zmluvná strana Poznámky
Ostatné zmluvy – sponzorské 2014
VI. 1/2014 13.1.2014 DZ-Stolička 3,00€ Darca-fyzická osoba  
VI. 2/2014 28.1.2014 DZ-Analógový telefón-40ks 4,00€ GTS Slovakia,s.r.o.,Einsteinova 24, Bratislava  
VI. 3/2014 30.1.2014 DZ-Peňažný dar 196,00€ Provident Financial,s.r.o.,Mlynské Nivy 49,Bratislava 2  
VI. 4/2014 17.2.2014 DZ-DVD prehrávač 20,00€ Darca-fyzická osoba  
VI. 5/2014 25.2.2014 Preberací protokol -Duritky-40ks 17,28€ Hugli Food Slovakia,s.r.o.,Boženy Němcovej 14,91701,Trnava  
VI. 6/2014 28.3.2014 DZ-Chladnička 10,00€ Darca-fyzická osoba  
VI. 7/2014 1.4.2014 Zmluva o spolupráci č.42/2014 200,00€ Národné osvetové centrum,Nám.SNP 12,Bratislava
VI. 8/2014 2.6.2014 DZ-Peňažný dar 120,00€ DuOfta,s.r.o.,Budovateľská 28, Bratislava
VI. 9/2014 5.5.2014 Zmluva o poskytnutí grantu č. NM14_118 100,00€ Nadácia Pontis,Zelinárska 2, Bratislava 2
VI. 10/2014 17.6.2014 DZ-Peňažný dar 100,00€ Darca-fyzická osoba „Geniálny Amedeo“
VI. 11/2014 17.6.2014 DZ-Peňažný dar 80,00€ Darca-fyzická osoba „Geniálny Amedeo“
VI. 12/2014 17.6.2014 DZ-Peňažný dar 80,00€  Darca-fyzická osoba „Geniálny Amedeo“
VI. 13/2014 17.6.2014 DZ-Peňažný dar 20,00€ Darca-fyzická osoba „Geniálny Amedeo“
VI. 14/2014 17.6.2014 DZ-Peňažný dar 80,00€ Darca-fyzická osoba „Geniálny Amedeo“
VI. 15/2014 17.6.2014 DZ-Peňažný dar 110,00€ Darca-fyzická osoba „Geniálny Amedeo“
VI. 16/2014 17.6.2014 DZ-Peňažný dar 140,00€ Darca-fyzická osoba „Geniálny Amedeo“
VI. 17/2014 4.6.2014 Potvrdenie o výhre vo verejnej televíznej súťaži 6800,00€ Darca-fyzická osoba „Čo ja viem“
VI. 18/2014 4.7.2014 DZ-Kuchynská linka 50,00€ Darca-fyzická osoba ZPB12
VI. 19/2014 23.6.2014 DZ č. 9-14-01 215,00€ KNB,Partizánska 2,Bratislava „Čaro dotyku“ -projekt
VI. 20/2014 11.9.2014 DZ-Peňažný dar 110,00€ Darca-fyzická osoba „Geniálny Amedeo“
VI. 21/2014 1.10.2014 Zmluva o poskytnutí nepeňažného daru  80,00€ Nadácia Televízie Markíza,Bratislavská 1/a,Bratislava 4ks PC
VI. 22/2014 14.10.2014 DZ-PC monitor 10,00€ Darca-fyzická osoba
VI. 23/2014 29.10.2014 DZ-Sedačka 10,00€ Darca-fyzická osoba
VI. 24/2014 12.11.2014 DZ-Sedačka 15,00€ Darca-fyzická osoba
VI. 25/2014 14.11.2014 DZ-Peňažný dar 90,00€ Darca-fyzická osoba „Geniálny Amedeo“
VI. 26/2014 14.11.2014 Zmluva o prevode správy 179,97€ DSS pre deti a dospelých,Javorinská 7a,Bratislava sadzač na halušky
VI. 27/2014 25.11.2014 DZ č. LENDZ14_04 566,88€ Nadácia Pontis,Zelinárska 2, Bratislava tablety-4ks
VI. 28/2014 28.11.2014 DZ-Peňažný dar 765,00€ Deluvis,s.r.o.,Prievozská 4D, Bratislava
VI. 29/2014 23.12.2014 DZ-Peňažný dar 180,00€ Darca-fyzická osoba „Geniálny Amedeo“
VI. 30/2014 19.12.2014 DZ-Kanvica,rádio,ex.pevný disk 178,79€ UNIQA poisťovňa,Lazaretská 15, Bratislava
VI. 31/2014 12.12.2014 DZ-Peňažný dar 100,00€  Darca-fyzická osoba