Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Výročná správa 2019

 

Výročná správa za rok 2019 (pdf)