Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Výročná správa 2018

Výročná správa za rok 2018 (pdf)

Výročná správa za rok 2018 (docx)