Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Výročná správa 2017

Výročná správa za rok 2017 je k dispozícii na stiahnutie vo formátoch PDF a DOC:

 

Výročná správa za rok 2017 (pdf.otvorí sa na novej záložke)

Výročná správa za rok 2017 (doc.uloží sa do počítača)