Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Výročná správa 2016

Výročná správa za rok 2016 je k dispozícii na stiahnutie vo formátoch PDF a DOC:

 

Výročná správa 2016 (pdf, otvorí sa na novej záložke)

Výročná správa 2016 (doc, uloží sa do počítača)