Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Výročná správa 2015

Výročná správa za rok 2015 je k dispozícii na stiahnutie vo formátoch PDF, DOC a DOCX:

 

Výročná správa 2015 (pdf, otvorí sa na novej záložke)

Výročná správa 2015 (doc, uloží sa do počítača)

Výročná správa 2015 (docx, uloží sa do počítača)