Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Verejné obstarávanie 2021

VO 03/2021

Dátum: 14.04.2021  Prieskum trhu na predmet zákazky „Mrazené potraviny“ ukončené

Predpokladaná hodnota zákazky – 8 270,00 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 0902902380
Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk.pdf
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Formulár pre prieskum trhu.pdf

Príloha č. 3 – Rámcová zmluva.docx

 

VO 02/2021

Dátum: 26.03.2021  Prieskum trhu na predmet zákazky „Chladená strava s dovozom“  2.kolo – ukončené

Predpokladaná hodnota zákazky – 10 900,00 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 0902902380
Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk.pdf
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Formulár pre prieskum trhu.pdf

Príloha č. 3 – Obchodná zmluva o výrobe a dodávke jedál.docx

 

VO 02/2021

Dátum: 17.03.2021  Prieskum trhu na predmet zákazky „Chladená strava s dovozom“  – 1.kolo – ukončené

Predpokladaná hodnota zákazky – 10 900,00 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 0902902380
Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk.pdf
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Formulár pre prieskum trhu.pdf

Príloha č. 3 – Obchodná zmluva o výrobe a dodávke jedál.docx

 

VO 01/2021

Dátum: 15.02.2021  Prieskum trhu na predmet zákazky „Čerstvé ovocie, čerstvá zelenina a kyslá kapusta“  – zrušené

Predpokladaná hodnota zákazky – 16 300,00 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 0902902380
Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk.pdf
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Formulár pre prieskum trhu.pdf

Príloha č. 3 – Návrh Rámcovej dohody na dodanie potravín.docx