Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Verejné obstarávanie 2020

Verejné obstarávanie:

VO 06/2020 – ukončené

Dátum: 04.12.2020  Prieskum trhu na predmet zákazky „Nákup suchých výrobkov“

Predpokladaná hodnota zákazky – 25.716,00 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk.pdf
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Formulár pre prieskum trhu.pdf

Príloha č. 3 – Návrh Rámcovej dohody na dodanie potravín.docx

 

VO 05/2020 – OPAKOVANÉ

Dátum: 09.10.2020  Prieskum trhu na predmet zákazky „Nákup mlieka, mliečnych výrobkov, vajec a droždia“

Predpokladaná hodnota zákazky – 9 930,00 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk.pdf
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Formulár pre prieskum trhu.pdf

Príloha č. 3 – Návrh Rámcovej dohody na dodanie potravín.docx

 

VO 05/2020 – ukončené

Dátum: 21.09.2020  Prieskum trhu na predmet zákazky „Nákup mlieka, mliečnych výrobkov, vajec a droždia“

Predpokladaná hodnota zákazky – 9 930,00 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk.pdf
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Formulár pre prieskum trhu.pdf

Príloha č. 3 – Návrh Rámcovej dohody na dodanie potravín.docx

 

VO 04/2020 – ukončené

Dátum: 18.09.2020  Prieskum trhu na predmet zákazky „Nákup mäsa a mäsových výrobkov“

Predpokladaná hodnota zákazky – 10 900,00 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk.pdf
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Formulár pre prieskum trhu.pdf

Príloha č. 3 – Návrh Rámcovej dohody na dodanie potravín.docx

 

VO 03/2020 ukončené

Dátum: 06.07.2020  Prieskum trhu na predmet zákazky „Nákup pekárskych výrobkov“

Predpokladaná hodnota zákazky – 7 300,00 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk.pdf
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Formulár pre prieskum trhu.pdf

Príloha č. 3 – Návrh Rámcovej dohody na dodanie potravín.docx

 

 

VO 02/2020 – ukončené

Dátum: 16.03.2020  Prieskum trhu na predmet zákazky „Rekonštrukcia kúpeľne v ZPB Hontianska 12, Bratislava“

Predpokladaná hodnota zákazky –  4.995,40 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk.pdf
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Formulár pre prieskum trhu.pdf

Príloha č. 3 – Návrh Zmluvy o dielo.docx

Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk

 

VO 01/2020 – ukončené

Dátum: 24.02.2020  Prieskum trhu na predmet zákazky „Čerstvé ovocie, čerstvá zelenina a kyslá kapusta“

Predpokladaná hodnota zákazky – 16 300,00 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk.pdf
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Formulár pre prieskum trhu.pdf

Príloha č. 3 – Návrh Rámcovej dohody na dodanie potravín.docx

Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie.docx