Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Verejné obstarávanie 2019

Verejné obstarávanie:

VO 03/2019

Dátum: 12.04.2019  Prieskum trhu na predmet zákazky „Mrazené potraviny“
Predpokladaná hodnota zákazky – 5 700,00 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk.pdf
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Formulár pre prieskum trhu.pdf

Príloha č. 3 – Rámcová zmluva.pdf

 

VO 02/2019

Dátum: 13.03.2019  Prieskum trhu na predmet zákazky „Chladená strava s dovozom“
Predpokladaná hodnota zákazky – 7 770,00 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk.pdf
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Formulár pre prieskum trhu.pdf

Príloha č. 3 – Obchodná zmluva.docx

 

VO 01/2019

Dátum: 04.03.2019  Prieskum trhu na predmet zákazky „Výmena kotlov v ZPB Hontianska 16“
Predpokladaná hodnota zákazky – 13 069,16 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk.pdf
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Formulár pre prieskum trhu.pdf

Príloha č. 3 – Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky.pdf