Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Milí priatelia a čitatelia.

dňom 1. apríla 2021 sa síce nekončí koronakríza, ale v našom zariadení sa napriek tomu začína niečo nové. Porušíme tým rovnováhu vo vesmíre, ale verím, že to pomôže práve k vyrovnaniu síl s koronou.

Od 1. apríla 2021 začíname poskytovať nový druh sociálnej služby – PODPORU SAMOSTATNÉHO BÝVANIA. Ide o službu, ktorá je vymedzená pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc na ceste k osamostatneniu, najmä pokiaľ ide o schopnosť zabezpečiť si vlastné bývanie, resp. dokázať samostatne ostať bývať vo svojom dome či byte, kde zatiaľ bývajú s rodičmi či inými rodinnými príslušníkmi. Aj ľudia so zdravotným postihnutím sú schopní pri určitej forme podpory zvládnuť túto úlohu a vyhnúť sa v budúcnosti životu v inštitúcii.

Zároveň je 1. apríl 2021 dňom ZMENY názvu nášho zariadenia – domovom neprestávame byť, ale CENTRUM je vhodnejší názov pre množstvo služieb, ktoré poskytujeme. Meno prof. Karola Matulaya naďalej ostáva našou súčasťou.

CENTRUM sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých poskytuje od 01. 04. 2021 nasledovné služby:

Webové sídlo a e-mailové adresy zariadenia ostávajú zatiaľ nezmenené. A naďalej platí – veľa ľudí, veľa budov, veľa pozitívnej energie a všetko, čo je napísané za tým.

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka CSSpKM

Verejné obstarávanie 2018

Verejné obstarávanie:

6.12.2018 Prieskum trhu na predmet zákazky „Nákup suchých potravín“
Predpokladaná hodnota zákazky –  do 22 500 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Návrh rámcovej dohody.docx
Výzva na predloženie ponúk.pdf

12.11.2018 Prieskum trhu na predmet zákazky „Oprava poškodenej kanalizácie Hontianska 12“
Predpokladaná hodnota zákazky – do 3 658,98 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:
Príloha č. 1 – Podrobný opis predmetu zákazky.docx
Príloha č. 2 – Formulár pre prieskum trhu.docx
Výzva na predloženie ponúk.pdf

26.10.2018 Prieskum trhu na predmet zákazky „Úprava terasy pred skupinou E, DSSpKM Lipského 13“
Predpokladaná hodnota zákazky – do 7 531,46 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Návrh Zmluvy o dielo.docx
Výzva na predloženie ponúk.pdf

26.10.2018 Prieskum trhu na predmet zákazky „Úprava terasy malí autisti, DSSpKM Ľ. Zúbka 6“
Predpokladaná hodnota zákazky – do 5 668,02€ bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Návrh Zmluvy o dielo.docx
Výzva na predloženie ponúk.pdf

25.10.2018 Prieskum trhu na predmet zákazky „Odstránenie závad v elektroinštalácii v budovách DSSpKM“
Predpokladaná hodnota zákazky – 2 283,52 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Formulár pre prieskum trhu.pdf

Príloha č. 3 – Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky.pdf
Výzva na predloženie ponúk.pdf

 

24.10.2018 Prieskum trhu na predmet zákazky „Garážové brány“
Predpokladaná hodnota zákazky – 7 498,90 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Formulár pre prieskum trhu.pdf

Príloha č. 3 – Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky.pdf
Výzva na predloženie ponúk.pdf

 23.10.2018 Prieskum trhu na predmet zákazky „Úprava priestorov kúpeľne pre hydraulickú stoličku“
Predpokladaná hodnota zákazky – 1 100,00 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky.docs
Výzva na predloženie ponúk.pdf

18.10.2018 Prieskum trhu na predmet zákazky „Nákup hydraulickej stoličky s príslušenstvom“
Predpokladaná hodnota zákazky – do 3 683,33 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:
Príloha č. 1 – Podrobný opis predmetu zákazky.pdf
Príloha č. 2 – Formulár pre prieskum trhu.pdf
Výzva na predloženie ponúk.pdf

5.10.2018 Prieskum trhu na predmet zákazky „Nákup pekárskych výrobkov“
Predpokladaná hodnota zákazky – do 5 417,01 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Návrh rámcovej dohody.docx
Výzva na predloženie ponúk.pdf

5.10.2018 Prieskum trhu na predmet zákazky „Nákup mlieka, mliečnych výrobkov, vajec a droždia“
Predpokladaná hodnota zákazky – do 9 915,51 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Návrh rámcovej dohody.docx
Výzva na predloženie ponúk.pdf

4.10.2018Prieskum trhu na predmet zákazky:

Výmena železných vchodových bráničiek oplotenia budov DSSpKM Bratislava Lipského 13 a 19, Ľ.Zúbka 6

Predpokladaná hodnota zákazky – do 3 750,00 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie cenovej ponuky (pdf)
Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritérií (xlsx)
Príloha č.2 – Fotka bráničky-vzor

26.9.2018Prieskum trhu na predmet zákazky:

Výmena starých plastových okien a dverí v priestoroch textilnej dielne, budova Lipského 13

Predpokladaná hodnota zákazky – do 2,423,00 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie cenovej ponuky (pdf)

Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritérií (xlsx)

Príloha č.3 – Dvere(pdf)

Príloha č.4 – Okná (pdf)

 

28.5.2018

VOVýmena starých plastových okien a dverí v priestoroch textilnej dielne, budova Lipského 13“
Predpokladaná hodnota zákazky – do 2,423,00 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64362508 kl.25
Dokumenty na stiahnutie:
Výzva na predkladanie ponúk – Okná a dvere (docx)

Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritérií – Okná a dvere (xlsx)

Príloha č.2 – Zmluva o dielo – Okná a dvere (docx)

Príloha č.3 – Dvere(pdf)

Príloha č.4 – Okná (pdf)

Doplňujúce/spresňujúce informácie k Výzve na predkladanie ponúk a k Návrhu na plnenie kritérií (pdf)

VO ukončené 29.6.2018. Odstúpenie od zmluvy dňa: 11.9.2018

 

28.5.2018

VO „Nákup a montáž svetlovodov na strechu budovy Ľ. Zúbka č.6“
Predpokladaná hodnota zákazky – do 4.889,32 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64362508 kl.25
Dokumenty na stiahnutie:
Výzva na predkladanie ponúk – svetlovody (docx)

Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritérií – svetlovody (xlsx)

Príloha č.2 – Zmluva o dielo – svetlovody (docx)

Príloha č.3 – Statický posudok – svetlovody (pdf)

VO ukončené 29.6.2018.

 

VO „Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina“

Predpokladaná hodnota zákazky – do 18 500,00 € bez DPH
Kontaktná osoba – Ing. Dagmar Melotíková, + 421 903 52 00 52
Dokumenty na stiahnutie:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií Čerstvé ovocie a zelenina (xlsx)
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií Čerstvé ovocie a zelenina (pdf)
Výzva na predkladanie ponúk Čerstvé ovocie a zelenina (docx)
Výzva na predkladanie ponúk Čerstvé ovocie a zelenina (pdf)

 

VO „Maliarske a natieračské práce“
Predpokladaná hodnota zákazky – do 4 290,00 € bez DPH
Kontaktná osoba – Ing. Dagmar Melotíková, + 421 903 52 00 52
Dokumenty na stiahnutie:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.pdf
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Výzva na predkladanie ponúk.docx
Výzva na predkladanie ponúk.pdf