Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Verejné obstarávanie 2017 a staršie

VO sušička: tu

VO myčka: tu

VO zelenina a ovocie: tu

VO jedáleň: tu

VO potraviny: tu

VO parny cistic 16.11.2016: tu

VO opravy 16.11.2016: tu

VO chladená strava 28.02.2017: tu