Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Desatoro opatrení v DSSpKM od 01. 09. do odvolania

  1. za každého klienta, ktorý nebol v zariadení dlhšie ako 2 týždne, je povinný jeho rodič alebo zákonný zástupca, vyplniť ČESTNÉ PREHLÁSENIE o bezinfekčnosti,
  2. VSTUP RODIČOV DO BUDOVY je zrušený, resp. obmedzený, na nevyhnutné minimum = odovzdať a prebrať dieťa pri dverách,
  3. v prípade vstupu do budovy – pohybovať sa len s rúškami a po použití dezinfekcie na ruky,
  4. pravidelné meranie teploty prichádzajúcim klientom – nemusí byť hneď pri vstupe,
  5. dezinfikovanie priestorov a permanentné využívanie germicídnych žiaričov počas dňa,
  6. ZÁKAZ NÁVŠTEV na celoročnom pobyte VO VNÚTORNÝCH  PRIESTORCH,
  7. obmedzenie odchodov klientov na celoročnom pobyte do domácej starostlivosti,
  8. zberné skupiny – ostávajú podľa rozhodnutia vedúcich úsekov,
  9. klienti z celoročného pobytu budú naďalej dochádzať na Lipského,
  10. zdravý rozum a ohľaduplnosť ešte nikoho nezabili – tak to určite zvládneme aj my!

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

Uchádzame sa o 2% z Vašich daní

Aj tento rok sa uchádzame o 2% z Vašich daní prostredníctvom nášho neinvestičného fondu TU SME, n.f. 

ĎAKUJEME! 

Príloha k daňovému priznaniu vo formáte PDF o venovaní 2% z dane na stiahnutie s vopred vyplnenými údajmi:
Vyhlásenie-2019-DP-2018 

Naše údaje registrovaného prijímateľa dvoch percent

Obchodné meno/názov: TU SME, NEINVESTIČNÝ FOND
Právna forma: NEINVESTIČNÝ FOND
IČO:  30814511
Sídlo/ulica: LIPSKÉHO 13, 841 01 BRATISLAVA


Dôležité termíny:

do 31. marca 2019 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
do 30. apríla 2019 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)


Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.

SZČO:

Do svojho daňového priznania za rok 2018 zahrňte prílohu o venovaní 2% z dane, ktorej PDF si môžete stiahnuť tu: Vyhlásenie-2019-DP-2018 
V dokumente vyplňte svoje údaje (údaje o daňovníkovi) tak, ako to budete robiť na každej inej strane daňového priznania. Po podaní daňového priznania je celý ďalší proces automatický.

Ak podávate daňové priznanie tak, že formulár vyplnite v aplikácii eDane alebo cez prostredie Finančnej správy, potom prosím použite naše údaje prijímateľa, ktoré uvádzame v tomto článku vyššie.

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2018, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.