Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Milí priatelia a čitatelia.

dňom 1. apríla 2021 sa síce nekončí koronakríza, ale v našom zariadení sa napriek tomu začína niečo nové. Porušíme tým rovnováhu vo vesmíre, ale verím, že to pomôže práve k vyrovnaniu síl s koronou.

Od 1. apríla 2021 začíname poskytovať nový druh sociálnej služby – PODPORU SAMOSTATNÉHO BÝVANIA. Ide o službu, ktorá je vymedzená pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc na ceste k osamostatneniu, najmä pokiaľ ide o schopnosť zabezpečiť si vlastné bývanie, resp. dokázať samostatne ostať bývať vo svojom dome či byte, kde zatiaľ bývajú s rodičmi či inými rodinnými príslušníkmi. Aj ľudia so zdravotným postihnutím sú schopní pri určitej forme podpory zvládnuť túto úlohu a vyhnúť sa v budúcnosti životu v inštitúcii.

Zároveň je 1. apríl 2021 dňom ZMENY názvu nášho zariadenia – domovom neprestávame byť, ale CENTRUM je vhodnejší názov pre množstvo služieb, ktoré poskytujeme. Meno prof. Karola Matulaya naďalej ostáva našou súčasťou.

CENTRUM sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých poskytuje od 01. 04. 2021 nasledovné služby:

Webové sídlo a e-mailové adresy zariadenia ostávajú zatiaľ nezmenené. A naďalej platí – veľa ľudí, veľa budov, veľa pozitívnej energie a všetko, čo je napísané za tým.

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka CSSpKM

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2019

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa §117  ods.2 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní s cenami vyššími ako 5 000 €

 

Súhrnná správa za I. štvrťrok 2019 Dátum zverejnenia: 10.4.2019

Súhrnná správa za II. štvrťrok 2019 Dátum zverejnenia: 31.7.2019

Súhrnná správa za III. štvrťrok 2019 Dátum zverejnenia: 31.10.2019 – neboli také zákazky

Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2019 Dátum zverejnenia: 30.01.2020

 

Súhrnná správa v zmysle §10 odst.10 o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1.000 eur

 

Súhrnná správa za I. štvrťrok 2019 Dátum zverejnenia: 24.4.2019 – neboli také zmluvy

Súhrnná správa za II. štvrťrok 2019 Dátum zverejnenia: 31.7.2019 – neboli také zmluvy

Súhrnná správa za III. štvrťrok 2019 Dátum zverejnenia: 31.10.2019

Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2019 Dátum zverejnenia: 30.01.2020