Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2019

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa §117  ods.2 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní s cenami vyššími ako 5 000 €

 

Súhrnná správa za I. štvrťrok 2019 Dátum zverejnenia: 10.4.2019

Súhrnná správa za II. štvrťrok 2019 Dátum zverejnenia: 31.7.2019

Súhrnná správa za III. štvrťrok 2019 Dátum zverejnenia: 31.10.2019 – neboli také zákazky

Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2019 Dátum zverejnenia: 30.01.2020

 

Súhrnná správa v zmysle §10 odst.10 o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1.000 eur

 

Súhrnná správa za I. štvrťrok 2019 Dátum zverejnenia: 24.4.2019 – neboli také zmluvy

Súhrnná správa za II. štvrťrok 2019 Dátum zverejnenia: 31.7.2019 – neboli také zmluvy

Súhrnná správa za III. štvrťrok 2019 Dátum zverejnenia: 31.10.2019

Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2019 Dátum zverejnenia: 30.01.2020