Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2018

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa §117  ods.2 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní s cenami vyššími ako 5.000 eur

 

Súhrnná správa za I. štvrťrok 2018  Dátum zverejnenia: 12.4.2018

Súhrnná správa za II. štvrťrok 2018 Dátum zverejnenia: 2.7.2018

Súhrnná správa za III. štvrťrok 2018 – neboli zákazky vyššie ako 5.000 €. Dátum zverejnenia: 12.10.2018

Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2018 Dátum zverejnenia: 17.1.2019

 

Súhrnná správa v zmysle §10 odst.10 o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1.000 eur

 

Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2018 Dátum zverejnenia: 17.1.2019