Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2017

Súhrnná správa za I. štvrťrok 2017  Dátum zverejnenia: 28.4.2017

Súhrnná správa za II. štvrťrok 2017 Dátum zverejnenia: 31.7.2017

Súhrnná správa za III. štvrťrok 2017

Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2017

 

 

 

Zverejnené Číslo faktúry Názov faktúry Cena Dodávateľ