Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Milí priatelia a čitatelia.

dňom 1. apríla 2021 sa síce nekončí koronakríza, ale v našom zariadení sa napriek tomu začína niečo nové. Porušíme tým rovnováhu vo vesmíre, ale verím, že to pomôže práve k vyrovnaniu síl s koronou.

Od 1. apríla 2021 začíname poskytovať nový druh sociálnej služby – PODPORU SAMOSTATNÉHO BÝVANIA. Ide o službu, ktorá je vymedzená pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc na ceste k osamostatneniu, najmä pokiaľ ide o schopnosť zabezpečiť si vlastné bývanie, resp. dokázať samostatne ostať bývať vo svojom dome či byte, kde zatiaľ bývajú s rodičmi či inými rodinnými príslušníkmi. Aj ľudia so zdravotným postihnutím sú schopní pri určitej forme podpory zvládnuť túto úlohu a vyhnúť sa v budúcnosti životu v inštitúcii.

Zároveň je 1. apríl 2021 dňom ZMENY názvu nášho zariadenia – domovom neprestávame byť, ale CENTRUM je vhodnejší názov pre množstvo služieb, ktoré poskytujeme. Meno prof. Karola Matulaya naďalej ostáva našou súčasťou.

CENTRUM sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých poskytuje od 01. 04. 2021 nasledovné služby:

Webové sídlo a e-mailové adresy zariadenia ostávajú zatiaľ nezmenené. A naďalej platí – veľa ľudí, veľa budov, veľa pozitívnej energie a všetko, čo je napísané za tým.

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka CSSpKM

Objednávky 2021

Zverejnené Číslo objednávky, PDF Predmet objednávky/poznámka Dodávateľ
11.01.2021 1/2021 Objednávka skla Sklenárstvo LOŽAN, Jurinovo námestie -Karlova Ves, 841 02 Bratislava
11.01.2021 2/2021 Dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
13.01.2021 3/2021 Práce pri realizácii interaktívnej záhrady Václav Petráš, Koreszkova 961/37, 909 01 Skalica
18.01.2021 4/2021 Servis Citroen Jumper EVČ BL 900 GF AUTOTEAM, Hviezdoslavova 167, 900 31 Stupava
19.01.2021 5/2021 Vybavenie akvária jPonds s.r.o., Jégeho 6, 821 08 Bratislava
05.02.2021 6/2021 Objednávka gastrolístkov 1/2021 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
06.02.2021 7/2021 Supervízia vedúcich pracovníkov Asociácia supervízorov a soc.poradcov, o.z., Mokrohájska 3, 841 01 Bratislava
06.02.2021 8/2021 Dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
12.02.2021 9/2021 Modul na načítanie IČPV do soc.poisťovne VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/c, 821 09 Bratislava
12.02.2021 10/2021 Odstránenie havarijného stavu na el.vedení v budove Lips.13 Materj Huraj, Nová 620/8, 900 55 Lozorno
24.02.2021 11/2021 Objednávka aplikačných a systémových konzultácií Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/c, 821 09 Bratislava
02.03.2021 12/2021 Objednávka respirátorov FPP2 STAVMONTA-SLOVAKIA, s.r.o., M.R.Štefánika 137, 093 01 Vranov nad Topľou
03.03.2021 13/2021 Objednávka aplikačných a systémových konzultácií Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/c, 821 09 Bratislava
08.03.2021 14/2021 Objednávka gastrolístkov 2/2021 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
08.03.2021 15/2021 Dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov Europapier Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava
10.03.2021 16/2021 Orez stromov Václav Petráš, Koreszkova 961/37, 909 01 Skalica
29.03.2021 17/2021 Jednorázové rukavice ŠKOLBOZ SK s.r.o., Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava 2
18/2021
19/2021 Kominárske práce
30.03.2021 20/2021 Jarná deratizácia Lipského č.13,19 a Ľ.Zúbka 6 Jaroslav Dzurík – TAJER, Gercenova 5, 851 01 Bratislava
31.03.2021 21/2021 Jarná deratizácia ZPB Hontianska 12,16 P+D Group Services s.r.o., Nezábudková 224/18, 949 05 Nitra
31.03.2021 22/2021 Náhradná výsadba 5 ks stromov s obvodom kmeňa 15-16 cm v areály DSSpKM Lipského 13 a 19. Duby, s.r.o., Dubovany 369,3 922 08 Dubovany
06.04.2021 23/2021 Aplikačné a systémové konzultácie Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/c, 821 09 Bratislava
08.04.2021 24/2021 Supervízia Asociácia supervízorov a soc.poradcov, o.z., Mokrohájska 3, 841 01 Bratislava
08.04.2021 25/2021 Objednávka gastrolístkov (marec 2021) GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
12.04.2021 26/2021 Dezinsekcia celého objektu ZPB Hont.16 P+Group Services s.r.o., Nezábudková 224/18, 949 05 Nitra