Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Objednávky 2019

 

 

Zverejnené Číslo objednávky, PDF Predmet objednávky/poznámka Dodávateľ
 07.01.2019 1/2019 Hygienické a čistiace prostriedky Čistiace Bednárik s.r.o., Hálova 2, 851 01 Bratislava
 09.01.2019 2/2019  Kancelárske potreby KOEXIMPO papiernický veľkoobchod, Kamenná 19, 010 79 Žilina
 15.01.2019 3/2019 Seminár k novinkám verzie PAM 34.00 – školenie Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
 15.01.2019 4/2019 Odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie v budove Lipského 19 Vortech s.r.o., Barónka 1, 831 06 Bratislava
 18.01.2019 5/2019 Zmäkčovač vody – doprava a montáž Ján Botovský – Gastrtrob, Štefániková 84, 900 01 Modra
 19.01.2019 6/2019  Kancelárske potreby KOEXIMPO papiernický veľkoobchod, Kamenná 19, 010 79 Žilina
 22.01.2019 7/2019 Supervízia pre vedenie DSSpKM Coachingplus, Štúrova 3, 811 02 Bratislava
 30.01.2019 8/2019 Toner HP CF226X AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
 30.01.2019 9/2019 Update programu pre rok 2019  XDEVEL Jaroslav Gregorec, Segnerova 4, 841 04 Bratislava
 05.02.2019 10/2019 Hygienické a čistiace prostriedky  ČistiaceBednárik s.r.o., Hálova 2, 851 01 Bratislava
 08.02.2019 11/2019 Elektronické stravovacie poukážky (1/2019)  GGFS s.r.o., Sasinkova 56, 811 08 Bratislava
08.02.2019 12/2019 Seminár – novela zákona o finančnej kontrole Inštitút celoživotného vzdelávania, Družstevná 232/2, 040 01 Košice
08.02.2019 13/2019 Seminár – práva a povinnosti pri správe registratúry organizácií verejnej správy  Inštitút celoživotného vzdelávania, Družstevná 232/2, 040 01 Košice
 12.02.2019 14/2019 Výrub stromu na ZPB Hontianska 16 ProHight, s.r.o., Bosniacka 73, 917 05 Trnava
12.02.2019 15/2019  Zverejnenie prac.ponuky – Vedúca zdravotnej starostlivosti  Profesia, spol. s r.o., Pribinova 19, 811 09 Bratislava
 13.02.2019 16/2019 Monitoring kanalizácie v budove DSSpKM Lipského 19 Vortech s.r.o., Barónka 1, 831 06 Bratislava
 13.02.2019  17/2019 Odstránenie havarijného stavu upchanej kanalizačnej dažďovej vpuste pred budovou DSSpKM  Lipského 13  Vortech s.r.o., Barónka 1, 831 06 Bratislava
 14.02.2019  18/2019 Pozáručný servis automat.práčky ZPB Hontianska 12 Elektroservis, Miloš Trachta, Hlavná 791/22, 931 01 Šamorín
 15.02.2019  19/2019 Núdzové otvorenie dverí Lukáš Lachký, Záhrbská 36, 968 01 Nová Baňa
 15.02.2019  20/2019  Kurz hranice vzťahu s klientom v pomáhajúcich profesiách DSS-MOST, n.o., Haanova 2694/10, 851 04 Bratislava – Petržalka
 19.02.2019  21/2019  Počítač PC HP ProDesk 600 G1 SFF + MS OFFICE Podnikatelia 2019 SK  AWAX s.r.o.,  Romanova 40, 851 02 Bratislava
 21.02.2019  22/2019  Tonery podľa výberu AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
 25.02.2019  23/2019  Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
 04.03.2019  24/2019  Hygienické a čistiace prostriedky ČistiaceBednárik s.r.o., Hálova 2, 851 01 Bratislava
 06.03.2019  25/2019  Elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
 07.03.2019  26/2019  Worksop Asperger a emócie – Malacky A Centrum, Internátna 31, Banská Bystrica
 07.03.2019  27/2019  Servis tlačiarne CANON PBP 6300 AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
 22.02.2019  28/2019  Servisné práce na EZS v budove DSSpKM Lipského 19 SKOM, s.r.o., Zvolenská 35, 821 09 Bratislava
 12.03.2019  29/2019  Hygienické a čistiace prostriedky ČistiaceBednárik s.r.o., Hálova 2, 851 01 Bratislava
 14.03.2019  30/2019  Špeciálne čistiace prostriedky – havon HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o., Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec