Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Milí priatelia a čitatelia.

dňom 1. apríla 2021 sa síce nekončí koronakríza, ale v našom zariadení sa napriek tomu začína niečo nové. Porušíme tým rovnováhu vo vesmíre, ale verím, že to pomôže práve k vyrovnaniu síl s koronou.

Od 1. apríla 2021 začíname poskytovať nový druh sociálnej služby – PODPORU SAMOSTATNÉHO BÝVANIA. Ide o službu, ktorá je vymedzená pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc na ceste k osamostatneniu, najmä pokiaľ ide o schopnosť zabezpečiť si vlastné bývanie, resp. dokázať samostatne ostať bývať vo svojom dome či byte, kde zatiaľ bývajú s rodičmi či inými rodinnými príslušníkmi. Aj ľudia so zdravotným postihnutím sú schopní pri určitej forme podpory zvládnuť túto úlohu a vyhnúť sa v budúcnosti životu v inštitúcii.

Zároveň je 1. apríl 2021 dňom ZMENY názvu nášho zariadenia – domovom neprestávame byť, ale CENTRUM je vhodnejší názov pre množstvo služieb, ktoré poskytujeme. Meno prof. Karola Matulaya naďalej ostáva našou súčasťou.

CENTRUM sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých poskytuje od 01. 04. 2021 nasledovné služby:

Webové sídlo a e-mailové adresy zariadenia ostávajú zatiaľ nezmenené. A naďalej platí – veľa ľudí, veľa budov, veľa pozitívnej energie a všetko, čo je napísané za tým.

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka CSSpKM

Objednávky 2011

Objednávka01/2011 Objednávka02/2011 Objednávka03/2011 Objednávka04/2011 Objednávka05/2011 Objednávka06/2011Objednávka07/2011 Objednávka08/2011 Objednávka09/2011 Objednávka10/2011 Objednávka11/2011 Objednávka12/2011Objednávka13/2011 Objednávka14/2011 Objednávka15/2011 Objednávka16/2011 Objednávka17/2011 Objednávka18/2011Objednávka19/2011 Objednávka20/2011

 

Objednávka21/2011 Objednávka22/2011 Objednávka23/2011 Objednávka24/2011Objednávka25/2011 Objednávka26/2011 Objednávka27/2011 Objednávka28/2011 Objednávka29/2011 Objednávka30/2011Objednávka31/2011 Objednávka32/2011 Objednávka33/2011 Objednávka34/2011 Objednávka35/2011 Objednávka36/2011Objednávka37/2011 Objednávka38/2011 Objednávka39/2011 Objednávka40/2011

 

Objednávka41/2011 Objednávka42/2011Objednávka43/2011 Objednávka44/2011 Objednávka45/2011 Objednávka46/2011 Objednávka47/2011 Objednávka48/2011Objednávka49/2011 Objednávka50/2011 Objednávka51/2011 Objednávka52/2011 Objednávka53/2011 Objednávka54/2011Objednávka55/2011 Objednávka56/2011 Objednávka57/2011 Objednávka58/2011 Objednávka59/2011 Objednávka60/2011

 

Objednávka61/2011 Objednávka62/2011 Objednávka63/2011 Objednávka64/2011 Objednávka65/2011 Objednávka66/2011Objednávka67/2011 Objednávka68/2011 Objednávka69/2011 Objednávka70/2011 Objednávka71/2011 Objednávka72/2011Objednávka73/2011 Objednávka74/2011 Objednávka75/2011 Objednávka76/2011 Objednávka77/2011 Objednávka78/2011Objednávka79/2011

 

Objednávka80/2011 Objednávka81/2011 Objednávka82/2011 Objednávka83/2011 Objednávka84/2011Objednávka85/2011 Objednávka86/2011 Objednávka87/2011 Objednávka89/2011 Objednávka90/2011 Objednávka90A/2011Objednávka91/2011 Objednávka92/2011 Objednávka93/2011 Objednávka94/2011 Objednávka95/2011 Objednávka96/2011Objednávka97/2011 Objednávka98/2011 Objednávka99/2011 Objednávka100/2011

 

Objednávka101/2011 Objednávka102/2011Objednávka103/2011 Objednávka104/2011 Objednávka105/2011 Objednávka106/2011 Objednávka107/2011 Objednávka108/2011Objednávka108A/2011 Objednávka109/2011 Objednávka110/2011 Objednávka111/2011 Objednávka112/2011 Objednávka113/2011Objednávka114/2011 Objednávka115/2011 Objednávka116/2011 Objednávka118/2011 Objednávka119/2011 Objednávka120/2011

 

Objednávka121/2011 Objednávka122/2011 Objednávka123/2011 Objednávka124/2011 Objednávka125/2011 Objednávka126/2011Objednávka127/2011 Objednávka128/2011 Objednávka129/2011 Objednávka130/2011 Objednávka131/2011 Objednávka132/2011Objednávka133/2011 Objednávka134/2011 Objednávka135/2011 Objednávka136/2011 Objednávka137/2011 Objednávka138/2011Objednávka139/2011 Objednávka142/2011

 

Objednávka143/2011 Objednávka144/2011 Objednávka145/2011 Objednávka146/2011Objednávka147/2011 Objednávka148/2011 Objednávka149/2011 Objednávka150/2011 Objednávka151/2011