Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

EON (Ekonomicky oprávnené náklady) 2018

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 na 1 prijímateľa sociálnej služby mesačne v EUR:
EON na kl./mes.
DSS – ambulantná forma    991,80
DSS – týždenná forma 1 201,79
DSS – celoročná forma 1 612,04
ŠZ –    denná forma 1 191,22
ŠZ –    týždenná forma 1 222,51
ŠZ –    celoročná forma 1 616,31
ZPB Hontianska 12    865,44
ZPB Hontianska 16    626,76
Zverejnené dňa: 28.02.2019