Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

EON (Ekonomicky oprávnené náklady)