Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Jedálny lístok

11. – 17. 02. 2019

18. – 24. 02. 2019

25. 02. – 03. 03. 2019