Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Jedálny lístok

13. – 19. 05. 2019

20. – 26. 05. 2019

27. 05. – 02. 06. 2019