Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Jedálny lístok

20. – 26. 01. 2020

27. 01. – 02. 02. 2020