Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Jedálny lístok

 

22. – 28. 11. 2021

29. 11. – 05. 12. 2021