Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Jedálny lístok

28. 10. – 03. 11. 2019

04. – 10. 11. 2019

11. – 17. 11. 2019