Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Jedálny lístok

08. – 14. 07. 2019

15. – 21. 07. 2019

12. – 18. 08. 2019