Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Návštevný poriadok

pre celoročnú pobytovú formu sociálnej služby CSS prof. K. Matulaya počas pandémie SARS-COV 19

Ďakujem za pochopenie.

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka CSSpKM

19. 04. 2021