Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Milí priatelia a čitatelia.

dňom 1. apríla 2021 sa síce nekončí koronakríza, ale v našom zariadení sa napriek tomu začína niečo nové. Porušíme tým rovnováhu vo vesmíre, ale verím, že to pomôže práve k vyrovnaniu síl s koronou.

Od 1. apríla 2021 začíname poskytovať nový druh sociálnej služby – PODPORU SAMOSTATNÉHO BÝVANIA. Ide o službu, ktorá je vymedzená pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc na ceste k osamostatneniu, najmä pokiaľ ide o schopnosť zabezpečiť si vlastné bývanie, resp. dokázať samostatne ostať bývať vo svojom dome či byte, kde zatiaľ bývajú s rodičmi či inými rodinnými príslušníkmi. Aj ľudia so zdravotným postihnutím sú schopní pri určitej forme podpory zvládnuť túto úlohu a vyhnúť sa v budúcnosti životu v inštitúcii.

Zároveň je 1. apríl 2021 dňom ZMENY názvu nášho zariadenia – domovom neprestávame byť, ale CENTRUM je vhodnejší názov pre množstvo služieb, ktoré poskytujeme. Meno prof. Karola Matulaya naďalej ostáva našou súčasťou.

CENTRUM sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých poskytuje od 01. 04. 2021 nasledovné sociálne služby:

Webové sídlo a e-mailové adresy zariadenia ostávajú zatiaľ nezmenené. A naďalej platí – veľa ľudí, veľa budov, veľa pozitívnej energie a všetko, čo je napísané za tým.

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka CSSpKM

Návštevný poriadok v celoročnej pobytovej forme sociálnej služby        počas pandémie SARS-COV 19

Blog

Michal o koronavíruse

S Lacom o všeličom

Laci: „Som zvedavý, čo tam budú zajtra na stretnutí Jubilantov hovoriť.“ Daniela: „To aj ja. Potom mi povieš.“ Laci: „To určite.“ Daniela: „Prečo nie?“ Laci: „Keď tam budú hovoriť kade čo, čo tu robíme…“ Daniela: „Iba chváliť vás budú.“ Laci: „Vychvália nás až do neba. A rodičia sa od radosti obesia.“ Daniela: „Kde?“ Laci: „Na vešiak. […]

Michal o Dr. Klaunovi

Michal o Radničkiných trhoch

Michal o výlete loďou

Michal o šípkovom turnaji

Michal o športových hrách

Michal o FašiangBÁLe a jazde

Ivo o FašiangBÁLe a wellnese

5. 3. 2019 bol bál, ktorý sa mi páčil. Mali sme prísť pekne oblečení. Som nemohol tancovať, bolo mi trošku zle. Len počúval hudbu. Aj bola tombola, jas som vyhral poukaz „Wellnes som Sergejom“. Mal som perličkový kúpeľ na nohy, aj masáž chrbta aj hlavy. Páčilo sa mi to, bol som spokojný. Cítili som sa […]

Michal o trhoch na BSK

Ivo na koncerte…

V nedeľu 17. 6. 2018 sme išli autobusom okolo 17.00 do Viedne na koncert Antonína Dvořáka a Paganiniho.  Sme tam prišli o takej 18.00 a mali sme ešte dve hodiny čas, tak sme išli na malinovku s otcom. A potom o pol ôsmej sme šli dnu do Musikverein na koncert. Veľmi pekný zážitok to bol. Bolo to v jednou prestávkou a trvalo to […]

Dobrý deň, volám sa Ivo Čietek.

Dobrý deň, volám sa Ivo Čietek. Som z Bratislavy a mám 39 rokov. Chodím sem 14 rokov. Chodím do Dúbravky do Domova sociálnych služieb profesora Karola Matulaya, aj tu ja bývam od pondelka do piatku. Chodím do textilnej dielne. Mám aktivity – pondelok mám plávanie, potom drevársku dielňu. Utorok mám angličtinu, keramickú dielňu, bubny a pohodu. Na pohode spievame, […]

Volám sa Luky

volám sa Luky. rád píšem na počítači. mám aj svoj mail. Robím aj v drevárskej dielni, vyrábam búdky pre vtáky. Na logopédii cvičím reč  v utorok chodím do skupiny G –na muzikoterapiu, hrám na hrkálku a spievam. Hrávam aj na elektrický bubon. Viem si ho sám zapnúť. Vo štvrtok chodím maľovať do ateliéru. Luky (skupina F)

Michal Hvozda a triedenie odpadu

Erik Forgač dodržal zákon o odpadoch. Erik Forgač pripravil koše na separovaný odpad. Modrý kôš je na papier, žltý kôš je na plasty, zelený kôš je na sklo. Michal Hvozda dodržuje zákon o odpadoch. Textilná dielna začal dodržiavať zákon o odpadoch Obal od sladkostí som hodil do koša na plasty. MOJE papiere som hodil do koša na papier. […]

Michal Hvozda a motokárový deň v Kartarena

DŇA 30. 05. 2017 IŠLI NA MOTOKÁROVÝ AREÁL 83 NA ZOCHOVU, POTOM 80 NA KOPČIANSKU. IŠLI SME OKOLO ŽELEZNIČNEJ STANICE V PETRŽALKE. POTOM IŠLI PEŠI K MOTOKÁROVÉMU AREALU. S IVANOU VANČOVOU VOZIL SOM SA NA MOTOKÁRE. V MOTOKÁROVOM AREALI BOLI MAŠKRTY. V MOTOKÁROVOM AREALI MAŠKRTIL SOM TRUBIČKY. V MOTOKÁROVOM AREALI BOLI PRILBY? MOTOKÁROVÉ OBLEČENIE A ČIAPKY […]