Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Milí priatelia a čitatelia.

dňom 1. apríla 2021 sa síce nekončí koronakríza, ale v našom zariadení sa napriek tomu začína niečo nové. Porušíme tým rovnováhu vo vesmíre, ale verím, že to pomôže práve k vyrovnaniu síl s koronou.

Od 1. apríla 2021 začíname poskytovať nový druh sociálnej služby – PODPORU SAMOSTATNÉHO BÝVANIA. Ide o službu, ktorá je vymedzená pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc na ceste k osamostatneniu, najmä pokiaľ ide o schopnosť zabezpečiť si vlastné bývanie, resp. dokázať samostatne ostať bývať vo svojom dome či byte, kde zatiaľ bývajú s rodičmi či inými rodinnými príslušníkmi. Aj ľudia so zdravotným postihnutím sú schopní pri určitej forme podpory zvládnuť túto úlohu a vyhnúť sa v budúcnosti životu v inštitúcii.

Zároveň je 1. apríl 2021 dňom ZMENY názvu nášho zariadenia – domovom neprestávame byť, ale CENTRUM je vhodnejší názov pre množstvo služieb, ktoré poskytujeme. Meno prof. Karola Matulaya naďalej ostáva našou súčasťou.

CENTRUM sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých poskytuje od 01. 04. 2021 nasledovné sociálne služby:

Webové sídlo a e-mailové adresy zariadenia ostávajú zatiaľ nezmenené. A naďalej platí – veľa ľudí, veľa budov, veľa pozitívnej energie a všetko, čo je napísané za tým.

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka CSSpKM

Návštevný poriadok v celoročnej pobytovej forme sociálnej služby        počas pandémie SARS-COV 19

Napísali sme, napísali o nás

Rok 2021:

Čápová, M.: Vzdialenosť je naozaj relatávna. In: Dúbravské noviny. Ročník XXIII, č. 4/2021, s. 25.

Rok 2020:

Marcinátová, L.: Za bránami: Týždne za štítom a v overale. In: Dúbravské noviny. Ročník XXII, č. 7/2020, s. 17.

Rok 2019:

Marcinátová, L.: Kde si slnko sadlo na konár. In: Dúbravské noviny. Ročník XXI, č. 12/2019, s. 23.

TS: Spomienka na Deža: Pred hudobnou akciou osadia v parku na Fedákovej knižnú búdku. In: Bratislavské noviny.sk. Dostupné na: https://www.bratislavskenoviny.sk/samosprava/56442-spomienka-na-deza-pred-hudobnou-akciou-osadia-v-parku-na-fedakovej-kniznu-budku, 2019.

Marcinátová, L.: Na Fedákovej stojí Dežova knižnica. In: Dúbravské noviny. Ročník XXI, č. 10/2019, s. 25.

Marcinátová, L.: Kde bubliny praskali a farby spájali. In: Dúbravské noviny. Ročník XXI, č. 5/2019, s. 19.

Marcinátová, L.: V uliciach lovia odpady a svietia vestami aj nadšením. In: Dúbravské noviny. Ročník XXI, č. 4/2019, s. 5.

Rok 2018:

Mgr. Forgáč, E., Mgr. Kralovič, M.: V DSSpKM začíname s animáciami. In: Informácie ZPMP v SR. Ročník XXV, č. 5-6/2018 s. 27-28.

Marcinátová, L.: Parkom sa šíril odkaz: Nie si sám. In: Dúbravské noviny. Ročník XX, č. 11/2018, s. 14.

Mgr. Forgáč, E., Mgr. Kralovič, M.: Drevárska dielňa v Domove sociálnych služieb prof. Karola Matulaya. In: Informácie ZPMP v SR. Ročník XXV, č. 3-4/2018 s. 25-26.

Marcinátová, L.: Búdky, ktoré majú príbeh. Sú prácou, terapiou i radosťou. In: Dúbravské noviny. Ročník XX, č. 8-9/2018, s. 7.

Mgr. Forgáč, E.: Projekt Pomáhame Dúbravke alebo dobrovoľný zber odpadu v uliciach (Ergoterapia v DSSpKM v praxi). In: Informácie ZPMP v SR. Ročník XXV, č. 1-2/2018 s. 18, 23-24.

Navrátil, Ľ.: Vrchol svojich možností hľadajú radostným rámusom, vo vlastnom časopise, textile, keramike i dreve. In. Dúbravské noviny. Ročník: XX, č. 2/2018, s. 24-25.

Hollá, K., Čajágiová, J.: Modrý bublinkový deň u Matulaya. In: Dúbravské noviny. Ročník XX, č. 05/2018, s. 8.

Rok 2017:

Marcinátová, L.: Pomáhajú Dúbravke aj sebe samým. Práca ako terapia. In: Dúbravské noviny. Ročník XIX, č. 6/2017, s. 4-5.

Rok 2016:

Mgr. Štanclová, L.: Športové hry DSS prof. Karola Matulaya. In: SOŠPg Bullova 2 (online). Dostupné na: https://psabuba.sk/clanok/1776-2015-16-matulay-sportove-hry, 2016.

Mgr. Lasabová, K.: Ty chodíš do školy, on bude chodiť tiež… In: Informácie ZPMP v SR. Ročník XXIII, č. 1-2/2016, s. 8-10.

Rok 2015:

Forgáč, E., Kralovič, M.: DSS prof. Karola Matulaya oslávil 33. narodeniny. In: Informácie ZPMP v SR. Ročník XXII, č. 5-6/2015 s. 20-22, 30.

Mgr. Kolláriková, Z.: Prof. MUDr. Karol Matulay, DrSc. In: Informácie ZPMP v SR. Ročník XXII, č. 1-2/2015, s. 23-24.

Rok 2014:

Mgr. Krupová, J.: Zariadenie podporovaného bývania pri DSS prof. Karola Matulaya. In: Informácie ZPMP v SR. Ročník XXI., č. 1-2/2014, s. 28-29.

Rok 2013:

Pekárová, A.: Ako to robia v DSS prof. Karola Matulaya Bratislava. In: Informácie ZPMP v SR. Ročník XX, č. 3-4/2013, s. 11-18.

Polohová, A.: Aj tak budem hercom. In: Dúbravský spravodajca. Ročník VII, č. 9/2013, s. 16.

Rok 2012:

Ing. Kruzslíková, E.: 30 rokov u „Matulayovcov“. In: Informácie ZPMP v SR. Ročník XIX, č. 5-6/2012 s. 3-4.

TASR: Kraj sa aktívne zapojil do Svetového dňa povedomia o autizme. In: SME Bratislava (online). Dostupné na: https://bratislava.sme.sk/c/6324395/kraj-sa-aktivne-zapojil-do-svetoveho-dna-povedomia-o-autizme.html, 2012.

Rok 2009:

SITA: Súťaž v plávaní pre ľudí s mentálnym postihnutím. In: Bratislavské noviny (online). Dostupné na: https://www.bratislavskenoviny.sk/sport/21203-ludia-s-mentalnym-postihnutim-budu-sutazit-v-plavani, 2009.