Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Krízový plán CSSpKM

9. Návštevný poriadok v CPF SS počas pandémie SARS-COV 19

8. Usmernenie k príprave na druhú vlnu pandémie

7. Usmernenie k dočasnému opusteniu a vychádzkam v pobytovej službe

6. Záznamový hárok pre návštevy v pobytovej službe

5. Usmernenie k umožneniu návštev v pobytovej službe

4. Usmernenie k ambulantnej službe

3. Nariadenie vlády č. 116-2020

2. Čestné prehlásenie o oboznámení s COVID19

1. KRÍZOVÝ PLÁN DSSpKM v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID-19