Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Milí priatelia a čitatelia.

dňom 1. apríla 2021 sa síce nekončí koronakríza, ale v našom zariadení sa napriek tomu začína niečo nové. Porušíme tým rovnováhu vo vesmíre, ale verím, že to pomôže práve k vyrovnaniu síl s koronou.

Od 1. apríla 2021 začíname poskytovať nový druh sociálnej služby – PODPORU SAMOSTATNÉHO BÝVANIA. Ide o službu, ktorá je vymedzená pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc na ceste k osamostatneniu, najmä pokiaľ ide o schopnosť zabezpečiť si vlastné bývanie, resp. dokázať samostatne ostať bývať vo svojom dome či byte, kde zatiaľ bývajú s rodičmi či inými rodinnými príslušníkmi. Aj ľudia so zdravotným postihnutím sú schopní pri určitej forme podpory zvládnuť túto úlohu a vyhnúť sa v budúcnosti životu v inštitúcii.

Zároveň je 1. apríl 2021 dňom ZMENY názvu nášho zariadenia – domovom neprestávame byť, ale CENTRUM je vhodnejší názov pre množstvo služieb, ktoré poskytujeme. Meno prof. Karola Matulaya naďalej ostáva našou súčasťou.

CENTRUM sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých poskytuje od 01. 04. 2021 nasledovné sociálne služby:

Webové sídlo a e-mailové adresy zariadenia ostávajú zatiaľ nezmenené. A naďalej platí – veľa ľudí, veľa budov, veľa pozitívnej energie a všetko, čo je napísané za tým.

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka CSSpKM

Návštevný poriadok v celoročnej pobytovej forme sociálnej služby        počas pandémie SARS-COV 19

Kontakty

Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých
Lipského 13
841 01  Bratislava 

tel.č.: 02/643 62 508, 02/643 64 262
e-mail: dsspkm@dsspkm.sk

Darovací účet: SK20 8180 0000 0070 0047 2261 

Riaditeľka

Mgr. Jana Čajágiová
cajagiova@dsspkm.sk
0948 292 626, 02/642 87 652

Úsek ekonomiky

Andrea Janebová – vedúca
janebova@dsspkm.sk
02/645 30 560, 02/643 62 508 – kl. 25

Jana Klempová – finančná účtovníčka
klempova@dsspkm.sk
02/643 62 508 kl. 22

Jana Fašungová – personalistka
fasungova@dsspkm.sk
02/643 62 508

Jarmila Chromeková – mzdová účtovníčka
chromekova@dsspkm.sk
02/643 62 508

Elena Orthová – vedúca kuchyne
orthova@dsspkm.sk
0948 180 811, 02/643 62 508 – kl. 26

Špecializované zariadenie – Úsek diagnostiky a autizmu

Mgr. Ivana Kubincová – vedúca
autisti@dsspkm.sk
0948 119 616

Mgr. Kornélia Kičáková – psychologička
kicakova@dsspkm.sk

Domov sociálnych služieb – Úsek sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Mgr. Ingrid Bezáková – vedúca
bezakova@dsspkm.sk
02/643 66 142, 02/643 62 508 – kl. 17, 0948 335 973

Mgr. Ondrej Molitoris – koordinátor pre ambulantnú formu
molitoris@dsspkm.sk
02/643 62 508 – kl. 25

Mgr. Zuzana Knézelová – koordinátorka pre pobytovú formu
rocak@dsspkm.sk
0902 216 875

Mgr. Alena Forgáčová – sociálna pracovníčka v administratíve, koordinátorka dobrovoľníckej činnosti
forgacova@dsspkm.sk
02/643 64 262, 02/643 62 508 – kl. 25

Mgr. Danuša Hudcovská – sociálna pracovníčka v administratíve
hudcovska@dsspkm.sk
02/643 64 262, 02/643 62 508 – kl. 25

Zariadenie podporovaného bývania

Mgr. Júlia Krupová – koordinátorka ZPB
krupova@dsspkm.sk
0948 072 332

ZPB Hontianska 12 – 02/534 10 281

ZPB Hontianska 16 – 02/534 11 218

Regionálne diagnosticko – poradenské centrum pre osoby s autizmom a inými vývinovými poruchami

Mgr. Monika Bárdošová – koordinátorka RCA
bardosova@dsspkm.sk, rca@dsspkm.sk
0911 211 744, 02/643 62 508 – kl. 12