Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Kontakty

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých
Lipského 13
841 01  Bratislava 

tel.č.: 02/643 62 508, 02/643 64 262
e-mail: dsspkm@dsspkm.sk 

Riaditeľka DSSpKM

Mgr. Jana Čajágiová
cajagiova@dsspkm.sk
0948 292 626, 02/642 87 652

Úsek ekonomiky

Andrea Janebová – vedúca
janebova@dsspkm.sk
02/645 30 560, 02/643 62 508 – kl. 25

Jana Klempová – finančný účtovník
klempova@dsspkm.sk
02/643 62 508 kl. 22

Jana Fašungová – personalistka
fasungova@dsspkm.sk
02/643 62 508

Jarmila Chromeková – mzdová účtovníčka
chromekova@dsspkm.sk
02/643 62 508

Úsek zdravotnej starostlivosti

momentálne neobsadené – vedúca
@dsspkm.sk
02/643 62 508 – kl. 13

Úsek diagnostiky a autizmu

Mgr. Ivana Kubincová – vedúca
autisti@dsspkm.sk
0948 119 616, 02/644 62 052

Mgr. Kornélia Kičáková – psychologička
kicakova@dsspkm.sk

Úsek výchovy a sociálnej rehabilitácie

Mgr. Ingrid Bezáková – vedúca
bezakova@dsspkm.sk
02/643 66 142, 02/643 62 508 – kl. 17

Mgr. Alena Forgáčová – sociálna pracovníčka, koordinátorka dobrovoľníckej činnosti
forgacova@dsspkm.sk
02/643 64 262

Mgr. Danuša Hudcovská – sociálna pracovníčka
hudcovska@dsspkm.sk
02/643 64 262

Zariadenie podporovaného bývania

Mgr. Júlia Krupová – koordinátorka ZPB
krupova@dsspkm.sk
0948 072 332

ZPB Hontianska 12 – 02/534 10 281

ZPB Hontianska 16 – 02/534 11 218

Regionálne diagnosticko – poradenské centrum pre osoby s autizmom a inými vývinovými poruchami

Mgr. Monika Bárdošová – koordinátorka RCA
bardosova@dsspkm.sk, rca@dsspkm.sk
0911 211 744, 02/643 62 508 – kl. 12