Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Kontakty

Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých
Lipského 13
841 01  Bratislava 

tel.č.: 02/643 62 508, 02/643 64 262
e-mail: csspkm@csspkm.sk

Darovací účet: SK20 8180 0000 0070 0047 2261 

Riaditeľka

Mgr. Jana Čajágiová
cajagiova@csspkm.sk
0948 292 626, 02/642 87 652

Úsek ekonomiky

Andrea Janebová – vedúca
janebova@csspkm.sk
02/645 30 560, 02/643 62 508 – kl. 25

Jana Klempová – finančná účtovníčka
klempova@dsspkm.sk
02/643 62 508 kl. 22

Jana Fašungová – personalistka
fasungova@dsspkm.sk
02/643 62 508

Jarmila Chromeková – mzdová účtovníčka
chromekova@dsspkm.sk
02/643 62 508

Elena Orthová – vedúca kuchyne
orthova@csspkm.sk
0948 180 811, 02/643 62 508 – kl. 26

Domov sociálnych služieb – Úsek sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Mgr. Ingrid Bezáková – vedúca
bezakova@csspkm.sk
02/643 66 142, 02/643 62 508 – kl. 17, 0948 335 973

Mgr. Ondrej Molitoris – koordinátor pre ambulantnú formu
molitoris@dsspkm.sk
02/643 62 508 – kl. 25

Mgr. Zuzana Knézelová – koordinátorka pre pobytovú formu
rocak@dsspkm.sk
0902 216 875

Mgr. Alena Forgáčová – sociálna pracovníčka v administratíve, koordinátorka dobrovoľníckej činnosti
forgacova@csspkm.sk
02/643 64 262, 02/643 62 508 – kl. 25

Mgr. Danuša Hudcovská – sociálna pracovníčka v administratíve
hudcovska@csspkm.sk
02/643 64 262, 02/643 62 508 – kl. 25

Špecializované zariadenie – Úsek diagnostiky a autizmu

Mgr. Ivana Kubincová – vedúca
autisti@dsspkm.sk
0948 119 616

Mgr. Kornélia Kičáková – psychologička
kicakova@dsspkm.sk

Zariadenie podporovaného bývania

Mgr. Júlia Krupová – koordinátorka ZPB
krupova@csspkm.sk
0948 072 332

ZPB Hontianska 12 – 02/534 10 281

ZPB Hontianska 16 – 02/534 11 218

Podpora samostatného bývania

Mgr. Judita Kramárová – sociálna pracovníčka
kramarova@csspkm.sk
0902 215 466

pracovňa sociálnej pracovníčky: Hontianska 16, Bratislava
Utorok:  11.30 – 15.00
Štvrtok:   9.00 – 13.00 (v inom čase po dohovore)

Regionálne diagnosticko – poradenské centrum pre osoby s autizmom a inými vývinovými poruchami

Mgr. Monika Bárdošová – koordinátorka RCA
bardosova@csspkm.sk, rca@dsspkm.sk
0911 211 744, 02/643 62 508 – kl. 12