Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Desatoro opatrení v DSSpKM

1. za každého klienta, ktorý nebol v zariadení dlhšie ako 2 týždne je povinný jeho rodič alebo zákonný zástupca vyplniť ČESTNÉ PREHLÁSENIE o bezinfekčnosti,
2. VSTUP RODIČOV DO BUDOVY je zrušený, resp. obmedzený, na nevyhnutné minimum = odovzdať a prebrať dieťa pri dverách,
3. v prípade vstupu do budovy – pohybovať sa len s rúškami a po použití dezinfekcie na ruky,
4. pravidelné meranie teploty prichádzajúcim klientom – nemusí byť hneď pri vstupe,
5. dezinfikovanie priestorov a permanentné využívanie germicídnych žiaričov počas dňa,
6. ZÁKAZ NÁVŠTEV na celoročnom pobyte VO VNÚTORNÝCH PRIESTORCH,
7. obmedzenie odchodov klientov na celoročnom pobyte do domácej starostlivosti,
8. zberné skupiny – ostávajú podľa rozhodnutia vedúcich úsekov,
9. klienti z celoročného pobytu budú naďalej dochádzať na Lipského,
10. zdravý rozum a ohľaduplnosť ešte nikoho nezabili – tak to určite zvládneme aj my!

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

Kontakty

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých
Lipského 13
841 01  Bratislava 

tel.č.: 02/643 62 508, 02/643 64 262
e-mail: dsspkm@dsspkm.sk

Darovací účet: SK20 8180 0000 0070 0047 2261 

Riaditeľka

Mgr. Jana Čajágiová
cajagiova@dsspkm.sk
0948 292 626, 02/642 87 652

Úsek ekonomiky

Andrea Janebová – vedúca
janebova@dsspkm.sk
02/645 30 560, 02/643 62 508 – kl. 25

Jana Klempová – finančná účtovníčka
klempova@dsspkm.sk
02/643 62 508 kl. 22

Jana Fašungová – personalistka
fasungova@dsspkm.sk
02/643 62 508

Jarmila Chromeková – mzdová účtovníčka
chromekova@dsspkm.sk
02/643 62 508

Elena Orthová – vedúca kuchyne
orthova@dsspkm.sk
0948 180 811, 02/643 62 508 – kl. 26

Úsek diagnostiky a autizmu

Mgr. Ivana Kubincová – vedúca
autisti@dsspkm.sk
0948 119 616

Mgr. Kornélia Kičáková – psychologička
kicakova@dsspkm.sk

Úsek sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Mgr. Ingrid Bezáková – vedúca
bezakova@dsspkm.sk
02/643 66 142, 02/643 62 508 – kl. 17, 0948 335 973

Mgr. Ondrej Molitoris – koordinátor pre ambulantnú formu
molitoris@dsspkm.sk
02/643 62 508 – kl. 25

Mgr. Zuzana Knézelová – koordinátorka pre pobytovú formu
rocak@dsspkm.sk
0902 216 875

Mgr. Alena Forgáčová – sociálna pracovníčka v administratíve, koordinátorka dobrovoľníckej činnosti
forgacova@dsspkm.sk
02/643 64 262, 02/643 62 508 – kl. 25

Mgr. Danuša Hudcovská – sociálna pracovníčka v administratíve
hudcovska@dsspkm.sk
02/643 64 262, 02/643 62 508 – kl. 25

Zariadenie podporovaného bývania

Mgr. Júlia Krupová – koordinátorka ZPB
krupova@dsspkm.sk
0948 072 332

ZPB Hontianska 12 – 02/534 10 281

ZPB Hontianska 16 – 02/534 11 218

Regionálne diagnosticko – poradenské centrum pre osoby s autizmom a inými vývinovými poruchami

Mgr. Monika Bárdošová – koordinátorka RCA
bardosova@dsspkm.sk, rca@dsspkm.sk
0911 211 744, 02/643 62 508 – kl. 12