Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Milí priatelia a čitatelia.

dňom 1. apríla 2021 sa síce nekončí koronakríza, ale v našom zariadení sa napriek tomu začína niečo nové. Porušíme tým rovnováhu vo vesmíre, ale verím, že to pomôže práve k vyrovnaniu síl s koronou.

Od 1. apríla 2021 začíname poskytovať nový druh sociálnej služby – PODPORU SAMOSTATNÉHO BÝVANIA. Ide o službu, ktorá je vymedzená pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc na ceste k osamostatneniu, najmä pokiaľ ide o schopnosť zabezpečiť si vlastné bývanie, resp. dokázať samostatne ostať bývať vo svojom dome či byte, kde zatiaľ bývajú s rodičmi či inými rodinnými príslušníkmi. Aj ľudia so zdravotným postihnutím sú schopní pri určitej forme podpory zvládnuť túto úlohu a vyhnúť sa v budúcnosti životu v inštitúcii.

Zároveň je 1. apríl 2021 dňom ZMENY názvu nášho zariadenia – domovom neprestávame byť, ale CENTRUM je vhodnejší názov pre množstvo služieb, ktoré poskytujeme. Meno prof. Karola Matulaya naďalej ostáva našou súčasťou.

CENTRUM sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých poskytuje od 01. 04. 2021 nasledovné sociálne služby:

Webové sídlo a e-mailové adresy zariadenia ostávajú zatiaľ nezmenené. A naďalej platí – veľa ľudí, veľa budov, veľa pozitívnej energie a všetko, čo je napísané za tým.

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka CSSpKM

Návštevný poriadok v celoročnej pobytovej forme sociálnej služby        počas pandémie SARS-COV 19

Ďakujeme

 

Projekt „Naše mesto 2021“

Za prísnych hygienických opatrení, ale oproti minulému roku už v tradičnom čase, sme si prostredníctvom Nadácie Pontis opäť dali rande s Naším mestom. 11. júna 2021 sa tak všetky naše záhrady naplnili dobrovoľníkmi v bielych tričkách s nápisom „Mám srdce na správnom meste“.

V rámci nášho projektu Zmeňme to spoločne sme realizovali nasledovné aktivity:

ĎAKUJEME všetkým dobrovoľníkom za deň, ktorý venovali nám. Za kus odrobenej práce.

ĎAKUJEME Nadácii Pontis za podporu a celkovú organizáciu akcie Naše mesto 2021 :o)

Text: A. Forgáčová, foto: M. Ješová, I. Kubincová, J. Krupová, E. Forgáč


Projekt „Naše mesto 2020“

Za prísnych hygienických opatrení sme ju mohli zažiť aj tento rok. Pýtate sa, čo? No predsa tradičnú dobrovoľnícku akciu Naše mesto, ktorú organizuje Nadácia Pontis, aj keď v netradičnom čase 18. 09. 2020. V rámci nášho projektu Okná do nášho mesta sa pracovalo na dvoch miestach:

O dobrovoľníkov nebola núdza a tak sme ich s pracovným nasadením u nás privítali. Umývania okien na ZPB sa chytili dobrovoľníci zo spoločností InfraPartners Managements s.r.o.IBM International Services Centre s.r.o., natieranie plota zaujalo dobrovoľníkov z firmy Yanfeng Slovakia Automotive Interior systems s.r.o. a kopanie chodníka si nenechali ujsť dobrovoľníci opäť z firmy InfraPartners Managements s.r.o.

Milí dobrovoľníci. ĎAKUJEME, že ste s nami strávili jeden výnimočný deň pre nás

a urobili kus práce, ktorý nás posunul do krajšieho prostrediu, v ktorom trávime toľko času.

Veríme, že ste od nás odchádzali nielen s dobrým pocitom skvele vykonanej práce,

ale i o kúsok šľachetnejší, pretože „Práca šľachtí človeka!“

ĎAKUJEME i Nadácii Pontis za podporu a celkovú organizáciu akcie Naše mesto 2020 :o)

Text: A. Forgáčová, foto: B. Gvothová


Projekt „Naše mesto 2019“

„Mám srdce na správnom meste.“ Túto vetu sme 08. 06. 2019 mohli nielen v uliciach Bratislavy čítať na plagátoch na mnohých miestach i na tričkách ľudí, ktorí sa zapojili do dobrovoľníckej akcie Naše mesto organizovanej Nadáciou Pontis.

Ponukou aktivít pod názvom „Nech sa nám tu krajšie býva“ sme sa zapojili i my a tak sme v tento deň o dobrovoľníkov núdzu nemali:

Milí dobrovoľníci. ĎAKUJEME, že ste s nami strávili jeden výnimočný deň pre nás.

Veríme, že ste od nás odchádzali nielen s dobrým pocitom skvele vykonanej práce, ale i o kúsok šľachetnejší, pretože „Práca šľachtí človeka!“

ĎAKUJEME i Nadácii Pontis za podporu a celkovú organizáciu akcie Naše mesto 2019 :o)

Text: A. Forgáčová, foto: M. Ješová, I. Kubincová, J. Krupová


Nadácii Televízie Markíza
za nezištný dar v podobe štyroch zostáv stolných počítačov.

Aj vďaka Vám môže mať oveľa viac kolegov a prijímateľov sociálnej služby lepší prístup k novodobým technológiám.

Spoločne tak prispejeme ku kvalitnejším sociálnym službám v našom zariadení.

Text a foto: E. Forgáč


Projekt „Naše mesto 2018″

Už tradičná dobrovoľnícka akcia Naše mesto, ktorú organizuje Nadácia Pontis, neunikla našej pozornosti ani tento rok. Keďže núdza o prácu u nás nikdy nie je, pod názvom Šťastný domov sme sa prihlásili s aktivitami na všetkých troch miestach, ktoré DSSpKM obýva:

Dobrovoľníci sa nahlásili a tak sme ich 8. júna 2018 s pracovným nasadením u nás privítali. „Poriadku na Hontianskej“ sa chytili dobrovoľníci zo spoločnosti Jones Lang LaSalle, s.r.o., „Čistý dvor“ zaujal  dobrovoľníčku z Tatra banky, a.s. a „Farebnú jedáleň“ si pod patronát zobrali dobrovoľníci zo spoločnosti Linde Global IT services, s.r.o. Aj „Čisté okná“ dobrovoľníkov zaujali, no nakoniec sa táto aktivita neuskutočnila.

Milí dobrovoľníci. ĎAKUJEME, že ste s nami strávili jeden výnimočný deň pre nás.

Veríme, že ste od nás odchádzali nielen s dobrým pocitom skvele vykonanej práce, ale i o kúsok šľachetnejší, pretože „Práca šľachtí človeka!“

ĎAKUJEME i Nadácii Pontis za podporu a celkovú organizáciu akcie Naše mesto 2018 :o)

Text: A. Forgáčová, foto: M. Ješová, M. Vilhanová, I. Kubincová

 


Ďakujeme Kníhviazačstvu J+D, spol. s r.o. za septembrový dar v podobe 50 ks lepenkových krabičiek na pracovné pomôcky pre edukáciu našich detí s autizmom v špecializovanom zariadení.


Ďakujeme firme dm drogerie markt, ktorá nám v júni darovala 50 ks paliet na aktivity v našej drevárske dielni.

dmdrogerie-logo


 

Lenke Andovej a Ferkovi Košarišťanovi za výpomoc pri realizácii nášho metodického dňa 10. 06. 2017.

 


 

Projekt „Naše mesto 2017″

Umývanie okien, dverí, kúpeľní, šmirgľovanie a náter lavičiek – tak takto nám 09. 06. 2017 niekoľko dobrovoľníkov z firiem IBM, Slovnaft a.s. a At&t s.r.o. skrášľovali priestory na Hontianskej v rámci projektu Naše mesto, do ktorého sme sa zapojili.

Aby toho nebolo málo, tak sme našli prácu aj pre druhú várku dobrovoľníkov z firmy BOSCH pod vedením p. Beutlschmidta 15. 06. 2017. Čistili záhradu, vykopávali burinu a vyrovnávali pozemok na terase, natierali múrik i altánok v priestoroch na Ľ. Zúbka.

Milí dobrovoľníci.

Vyhrnuli ste rukávy a na jeden deň vymenili kancelárie za iné miestnosti a záhradu, kde ste urobili kus poriadnej roboty. ĎAKUJEME :o)

 


 

Naši „psí terapeuti“ :o)

Po dlhšom čase sa k nám do zariadenia opäť vrátila canisterapia, čím sa nám splnil jeden sen. Od októbra 2015 prišla v novej zostave, s novými psami aj terapeutmi. Canisterapeutický tím vedie pani Marcela Burianková spolu s Mirom Majlathom a ďalšími tromi dobrovoľníčkami.  A my sa z toho veľmi tešíme :o)

Už rok nám túto službu poskytujú zdarma, za čo im patrí naše VEĽKÉ  ĎAKUJEME!!! 

1


 

Projekt „Naše mesto 2016″

Pomáhať by mal človek nezištne. Len vtedy má z pomoci naozaj dobrý pocit. Taký, aký mali naši dobrovoľníci, ktorí sa aj tento rok v rámci projektu NAŠE MESTO zúčastnili prác v našom zariadení podporovaného bývania na Hontianskej.

Skupina mladých ľudí zo spoločnosti IBMDELL si 10. júna 2016 vyhrnula rukávy, chytila sa lopaty, štetcov, handier a rýľov a spoločne s obyvateľmi ZPB natrela ploty, vyčistila zadný dvor a pripravila priestory nevyužitého suterénu na ďalšie používanie.  Práca im šla od ruky. Nálada bola dobrá, deň príjemne teplý.  Z oblohy sa na nás usmievalo slnko a v tieni na všetkých čakala voňavá káva i čerstvo napečené koláče. Viac povedia fotky.

Za všetko vám, milí dobrovoľníci zo srdca ešte raz ďakujeme.

     11 9 13

 


 

Zamestnancom spoločnosti DELL Radkovi Lazarovi,

ktorí dňa 19. mája 2016 svojím dobrovoľníckym pričinením pod vedením p. Milana Svitka
zveľadili náš pozemok na Ľ. Zúbka – umývali záhradný nábytok, preliezky, šmýkalky, trhali burinu a pripravovali časť pozemku pre výsev novej trávy.

                                      OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 


 

Siske Kupkovej  za fotografovanie a Peťovi Gazdíkovi  za osobnú asistenciu a výpomoc
pri našej akcii SANDOZ a NOVARTIS – plavba loďou do Čunova,
ktorá sa uskutočnila dňa 29. apríla 2016.

 


 

Siske Kupkovej za fotografovanie, osobnú asistenciu a výpomoc
pri našej akcii Matulay má TALENT, ktorá sa uskutočnila dňa 5. novembra 2015.

 


 

Srdečne gratulujeme našim milým a šikovným dobrovoľníkom,

Majke a Erikovi,

k svadobnému dňu, 08. 08. 2015, a prajeme všetko najlepšie do ich ďalšieho spoločného života.

8. august 2015

 


 

Bratislavský týždeň dobrovoľníctva 2015 – NADOBRO

Bratislavský týždeň dobrovoľníctva (ďalej len „BTD“) organizovalo Bratislavské dobrovoľnícke centrum a prebiehalo v dňoch 28. 9. – 3. 10. 2015. Myšlienku dobrovoľníctva sa rozhodlo podporiť aj naše zariadenie zapojením sa do všetkých 3 etáp BTD.

V prvej etape sme zorganizovali pre dobrovoľníkov aktivitu „indi“ miestnosť, do ktorej sa zapojilo celkom 8 dobrovoľníkov, ktorí pracovali na zrode miestnosti určenej na individuálnu prácu s našimi prijímateľmi sociálnej služby. Dobrovoľníci v rôznej miere a rôznymi činnosťami napĺňali naše očakávania, ako napr. maľovanie stien, šmirgľovanie a lakovanie nábytku, fotografovanie a pod. Po drobných „doladeniach“ sa naši prijímatelia i zamestnanci môžu tešiť z novej miestnosti určenej zmysluplnej individuálnej práci.

Druhá etapa prebiehala v duchu 33. výročia nášho zariadenia, ktoré sme oslávili v Dome kultúry Dúbravka. Naši zamestnanci spojili sily a skreovali kultúrny večer pozostávajúci z dvoch umeleckých zážitkov – vernisáže a divadelného predstavenia. Hlavnú rolu v oboch kultúrnych aktivitách hrali naši prijímatelia – klienti. Vernisáž tvorila finále projektu „Úsmev Mony Lízy“, ktorý financovala Nadácia VÚB. Hlavnou myšlienkou projektu bola podpora výtvarného umenia u ľudí s poruchami autistického spektra a ľudí s mentálnym postihnutím. Po vernisáži kultúrny večer pokračoval, a to predstavením autorskej divadelnej hry Divadla KAMKO, „JA NO“. Hercom sa na javisku podarilo predviesť výnimočné predstavenie s hlbokou myšlienkou, výbornými hereckými výkonmi, podmanivou tieňohrou a impozantnou hudbou. Aplauz si vyslúžil aj špeciálny hosť večera  – Miroslav Kasprzyk so svojou MIM SHOW, ktorou zabával divákov naturalistickými etudami obrazov bežného života.

Týždeň dobrovoľníctva sme zakončili prezentáciou nášho zariadenia a rôznych výrobkov z produkcie našich prijímateľov, na Trhu dobrovoľníctva, ktorý sa konal v sobotu 3. októbra 2015 v Starej Tržnici v Bratislave. V rámci trhu dobrovoľníctva prebiehali dve zaujímavé diskusie: „Dobrovoľníci verzus/a samospráva“, ktorej hosťami boli Dušan Pekár, starosta mestskej časti Ružinov, Matúš Čupka – Zelená Hliadka a Jakub Kmeť – Inštitút SGI, odkazprestarostu.sk a diskusia „Dobrovoľníci v ľudsky náročných situáciách – prečo to niekde ide a inde nie?, s hosťami: Vlasta Ležovičová – Petržalský domov seniorov, Lucia Svobodová – Hestia n.o. a Alžbeta Frimmerová – DS Vŕba/ BDC.

Týmto ďakujeme Bratislavskému dobrovoľníckemu centru za zorganizovanie BTD, prijímateľom a zamestnancom nášho zariadenia za aktívnu podporu počas BTD, všetkým podporovateľom a priateľom „Matulayovcov“ a v neposlednom rade všetkým dobrovoľníkom, ktorí darovali to najvzácnejšie – seba a svoj čas.

 


 

 Zamestnancom spoločnosti DELL,
ktorí dňa 15. októbra 2015 svojou prácou dobrovoľnícky zveľaďovali naše zariadenie – maľovanie stien a nábytku, umývanie dvier a okien.

 


 

Ďakujeme zamestnancom DM drogérie, ktorí nám dňa  30. júna 2015
svojou dobrovoľnou prácou skrášlili náš areál.

                                         OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 


     

   Vojakom z Útvaru čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky,  

študentom Pedagogickej a sociálnej akadémie pod vedením pani prof. L. Štancelovej

a našim dobrovoľníkom – Siske Kupkovej, Erikovi Strížovi a Peťovi Gazdikovi

za pomoc pri Športových hrách, ktoré sa konali dňa 3. júna 2015.

               SH 2015 c  SH 2015 a  SH 2015 b

 


 

Ďakujeme zamestnancom firmy Dell, ktorí nám počas dvoch štvrtkov – 9. a 16. apríla 2015
svojou dobrovoľnou prácou skrášlili prostredie.
Vďaka ich úsiliu je naša záhrada pekne vyčistená a steny pri vchode a oknách žiaria farbou slnka.

                                     OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 


Siske Kupkovej za fotografovanie, osobnú asistenciu a výpomoc pri našej akcii FašiangBÁL,

ktorý sa uskutočnil dňa 17. februára 2015.

SiskaK.

 


 

Ďakujeme zamestnancom firmy ISS Facility Services, s. r. o.,
ktorí nám dňa 12. decembra 2014 dobrovoľne podali pomocnú ruku
a zapojili sa do predvianočného upratovania.
Pod vedením HR koordinátorky Martiny Šiškovej 13 dobrovoľníkov vykonalo prácu, na ktorú môžu byť hrdí.
A po dobre vykonanej fyzickej práci sme im ponúkli možnosť zapojiť sa do kreatívnej a harmonizujúcej činnosti, nášho „spoločného diela“ – maľovanie na textil.
I keď sa najskôr trochu zdráhali, nakoniec sa nad dielom príjemne porozprávali a pobavili.
Ešte raz ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

DPD 2014

 


 

Vojakom z Útvaru čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky,

zamestnancom firmy PROVIDENT, 

študentom a učiteľom FTVŠ UK,

Katedra športov v prírode a plávania pod vedením prof. PaedDr. Yvetty Macejkovej, PhD. 

za pomoc na 6. ročníku Regionálnych plaveckých pretekov

konaných dňa 24. októbra 2014 na FTVŠ UK v Bratislave.

 


 

Dobrovoľníkom z CARDO na čele s p. riaditeľkou Z. Vinklerovou,
dobrovoľníkom z Telerána TV Markíza
a Matejovi Kurčíkovi
za ich účasť a prácu (maľovanie podstienok a stien okolo vymenených plastových okien, umývanie okien, práca v okrasnej záhradke) v zariadení počas Dňa dobrovoľníkov dňa 26. septembra 2014.

 


 

Siske Kupkovej
za osobnú asistenciu a výpomoc
na Jašidielni – medzinárodnom festivale tvorivosti a fantázie,
ktorý sa uskutočnil v Žiline v dňoch 3. – 5. septembra 2014.

 


 

Erikovi Strížovi, Majke Synákovej a Magdaléne Lehockej
za ich prítomnosť na Záhradnej slávnosti dňa 27. júna 2014 konanej v našom zariadení.
Majke ďakujeme aj za nacvičenie tancov v ľudovom štýle s tanečnou skupinou „LET´S  DANCE“,
ktorými spestrili program slávnosti.

 


 

Ferkovi Košarišťanovi, Erikovi Strížovi, Majke Synákovej a Magdaléne Lehockej
za ich prítomnosť a podporu na 5. ročníku vernisáže Geniálny Amedeo
konanej 17. júna 2014 v kaviarni Kafe Scherz na Palisádoch.

 


 

Naša dobrovoľníčka Majka v júni 2014 úspešne ukončila štúdium na VŠ.
A to je dôvod nielen na radosť, ale aj na poriadnu oslavu.
Tak sme dali hlavy dokopy a s klientmi, ktorí chodia na Majkine krúžky,
sme 11. júna 2014 pre ňu pripravili malé prekvapenie.
Ako to dopadlo? Nech sa páči, zapozerajte sa a oslávte to spolu s nami ešte raz :o)
„Majka, aj touto cestou Ti zo srdca gratulujeme!“

                                                        

 


 

Erikovi Strížovi a Ferkovi Košarišťanovi
za ich praktické zapojenie sa na Metodickom dni pre zamestnancov DSSpKM
konaného dňa 6. júna 2014 v priestoroch nášho zariadenia.
Erikovi ďakujeme za perfektne zvládnutý workshop pod názvom „Sebaobrana“
a Ferkovi za čas a starostlivosť o nášho klienta Ľ. Pokorného počas celého dňa.

 


Erikovi Strížovi, Majke Synákovej a Siske Kupkovej

za ich prítomnosť a zapojenie sa v rámci
0. ročníka súťažno-zábavnej akcie Matulay má TALENT
konanej 15. mája 2014 v našom zariadení.
Erikovi ďakujeme za zvečnenie vzácnych okamihov
a Majke za nacvičenie peknej choreografie
s našou novou tanečnou skupinou „LET´S  DANCE“,
ktorými sa na akcii prezentovali.

                          

 


 

Erikovi Strížovi a Majke Synákovej
za výpomoc na akcii Sandoz – Hľadanie pokladu,
organizovanej v rámci Dňa spolupatričnosti
25. apríla 2014 na Železnej studničke.

                              

 


 

Zamestnancom firmy Provident,
ktorí nám 2. decembra 2013 vyčistili a skrášlili náš príbytok v priestoroch na Ľ. Zúbka.

                             

 


 

Vojakom z Útvaru čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky,
zamestnancom firmy DELL,
študentom a učiteľom FTVŠ UK, Katedra športov v prírode a plávania
pod vedením prof. PaedDr. Yvetty Macejkovej, PhD.
a Ferkovi Košarišťanovi
za pomoc na 5. ročníku Regionálnych plaveckých pretekov
konaných dňa 25. októbra 2013 na FTVŠ UK v Bratislave.

                                 

 


 

Siske Kupkovej
za osobnú asistenciu a výpomoc
na Jašidielni – medzinárodnom festivale tvorivosti a fantázie,
ktorý sa uskutočnil v Žiline v dňoch 4.– 6. septembra 2013.