Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Dobrovoľníctvo

Dobrovoľník je človek, ktorý venuje svoj čas, energiu, vedomosti a schopnosti v prospech činnosti, za ktorú nedostane finančnú odmenu, ale môže získať osobnostný a profesionálny rast, dobrý pocit, nové priateľstvá a životné skúsenosti.

Od roku 2011 u nás funguje dobrovoľnícky program, v rámci ktorého každý záujemca o takúto formu spolupráce prechádza niekoľkými krokmi: vyplní dotazník, absolvuje vstupný pohovor, prostredníctvom seminárov sa oboznámi s dôležitými informáciami potrebnými k tejto práci a absolvuje exkurziu a prax. Na konci tohto procesu je podpísanie zmluvy a nájdenie tej správnej pozície a formy spolupráce.

Od 6. 11. 2013 sme zaregistrovaní v databáze Bratislavského dobrovoľníckeho centra (BDC),

 a od 9. 9. 2014 sme zaregistrovaní v databáze Národného dobrovoľníckeho centra CARDO.

    stiahnuť        CARDO logo

 „Ak máš chuť pomáhať či nájsť priestor, kde budeš potrebný, prijatý a využitý, ak potrebuješ nájsť hodnotu seba samého alebo si len tak vyplniť svoj voľný čas, príď medzi nás a rozšír naše rady ako dobrovoľník.“

Na stiahnutie: Interný predpis o dobrovoľníckej činnosti | Dotazník dobrovoľníka | Etický kódex dobrovoľníka