Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Milí priatelia a čitatelia.

dňom 1. apríla 2021 sa síce nekončí koronakríza, ale v našom zariadení sa napriek tomu začína niečo nové. Porušíme tým rovnováhu vo vesmíre, ale verím, že to pomôže práve k vyrovnaniu síl s koronou.

Od 1. apríla 2021 začíname poskytovať nový druh sociálnej služby – PODPORU SAMOSTATNÉHO BÝVANIA. Ide o službu, ktorá je vymedzená pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc na ceste k osamostatneniu, najmä pokiaľ ide o schopnosť zabezpečiť si vlastné bývanie, resp. dokázať samostatne ostať bývať vo svojom dome či byte, kde zatiaľ bývajú s rodičmi či inými rodinnými príslušníkmi. Aj ľudia so zdravotným postihnutím sú schopní pri určitej forme podpory zvládnuť túto úlohu a vyhnúť sa v budúcnosti životu v inštitúcii.

Zároveň je 1. apríl 2021 dňom ZMENY názvu nášho zariadenia – domovom neprestávame byť, ale CENTRUM je vhodnejší názov pre množstvo služieb, ktoré poskytujeme. Meno prof. Karola Matulaya naďalej ostáva našou súčasťou.

CENTRUM sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých poskytuje od 01. 04. 2021 nasledovné sociálne služby:

Webové sídlo a e-mailové adresy zariadenia ostávajú zatiaľ nezmenené. A naďalej platí – veľa ľudí, veľa budov, veľa pozitívnej energie a všetko, čo je napísané za tým.

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka CSSpKM

Návštevný poriadok v celoročnej pobytovej forme sociálnej služby        počas pandémie SARS-COV 19

Dobrovoľníctvo

Dobrovoľník je človek, ktorý venuje svoj čas, energiu, vedomosti a schopnosti v prospech činnosti, za ktorú nedostane finančnú odmenu, ale môže získať osobnostný a profesionálny rast, dobrý pocit, nové priateľstvá a životné skúsenosti.

Od roku 2011 u nás funguje dobrovoľnícky program, v rámci ktorého každý záujemca o takúto formu spolupráce prechádza niekoľkými krokmi: vyplní dotazník, absolvuje vstupný pohovor, prostredníctvom seminárov sa oboznámi s dôležitými informáciami potrebnými k tejto práci a absolvuje exkurziu a prax. Na konci tohto procesu je podpísanie zmluvy a nájdenie tej správnej pozície a formy spolupráce.

Od 6. 11. 2013 sme zaregistrovaní v databáze Bratislavského dobrovoľníckeho centra (BDC),

 a od 9. 9. 2014 sme zaregistrovaní v databáze Národného dobrovoľníckeho centra CARDO.

    stiahnuť        CARDO logo

 „Ak máš chuť pomáhať či nájsť priestor, kde budeš potrebný, prijatý a využitý, ak potrebuješ nájsť hodnotu seba samého alebo si len tak vyplniť svoj voľný čas, príď medzi nás a rozšír naše rady ako dobrovoľník.“

Na stiahnutie: Interný predpis o dobrovoľníckej činnosti | Dotazník dobrovoľníka | Etický kódex dobrovoľníka