Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Milí priatelia a čitatelia.

dňom 1. apríla 2021 sa síce nekončí koronakríza, ale v našom zariadení sa napriek tomu začína niečo nové. Porušíme tým rovnováhu vo vesmíre, ale verím, že to pomôže práve k vyrovnaniu síl s koronou.

Od 1. apríla 2021 začíname poskytovať nový druh sociálnej služby – PODPORU SAMOSTATNÉHO BÝVANIA. Ide o službu, ktorá je vymedzená pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc na ceste k osamostatneniu, najmä pokiaľ ide o schopnosť zabezpečiť si vlastné bývanie, resp. dokázať samostatne ostať bývať vo svojom dome či byte, kde zatiaľ bývajú s rodičmi či inými rodinnými príslušníkmi. Aj ľudia so zdravotným postihnutím sú schopní pri určitej forme podpory zvládnuť túto úlohu a vyhnúť sa v budúcnosti životu v inštitúcii.

Zároveň je 1. apríl 2021 dňom ZMENY názvu nášho zariadenia – domovom neprestávame byť, ale CENTRUM je vhodnejší názov pre množstvo služieb, ktoré poskytujeme. Meno prof. Karola Matulaya naďalej ostáva našou súčasťou.

CENTRUM sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých poskytuje od 01. 04. 2021 nasledovné sociálne služby:

Webové sídlo a e-mailové adresy zariadenia ostávajú zatiaľ nezmenené. A naďalej platí – veľa ľudí, veľa budov, veľa pozitívnej energie a všetko, čo je napísané za tým.

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka CSSpKM

Návštevný poriadok v celoročnej pobytovej forme sociálnej služby        počas pandémie SARS-COV 19

Naše cesty

JANOMilí priatelia, rodičia, známi a dlhoroční podporovatelia!

Pozývam Vás v piatok, 2. októbra 2015, o 17.00 hod. na kultúrny večer do Domu kultúry v Dúbravke.

Október 2015 je pre nás 33. výročím vzniku nášho zariadenia – Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli venovať Vám aj nám z pera našich prijímateľov dve výnimočné kultúrne aktivity, a to vernisáž a divadelné predstavenie.

Vernisáž „Úsmev Mony Lízy“ je prehliadkou tvorby detí a dospelých ľudí s pervazívnou vývinovou poruchou – autizmom, ktorí navštevujú naše zariadenie. Celý projekt je podporovaný Nadáciou VÚB.

Po Vernisáži sa predstaví naše Divadlo KAMKO, ktoré v júli 2015 úspešne ukončilo dvojročný medzinárodný projekt Grundtvig. Výsledným produktom tohto projektu je nová hra „JA NO“.

Záver večera nám spestrí mím Miroslav Kasprzyk so svojou „Mím show“ .

Na predstavenie sú pozvaní aj dobrovoľníci, ktorí sa zapojili do týždňa dobrovoľníctva „NADOBRO“, ktoré v tomto týždni organizovalo Bratislavské dobrovoľnícke centrum.

Tešíme sa na Vás.

 Edita Kruzslíková, riaditeľka DSSpKM


DK Pezinok

V dňoch 10. – 11. apríla 2015 sa konala v Pezinku krajská prehliadka divadiel mladých a dospelých „Divadelné konfrontácie“. Po dvoch rokoch hľadania a nachádzania, sme sa na súťažnú prehliadku prihlásili aj my z Divadla KAMKO so svojou novou autorskou hrou „JA NO„.

Je skutočne výborné naberať do pľúc divadelnú atmosféru počas dvoch dní. S mnohými súbormi a divadlami sa už totiž poznáme, možno aj preto sme sa cítili skutočne uvoľnene a prijato. Myslím, že hovorím za všetkých, keď poviem, že sme si to užili a teda parádne. Veľká vďaka za to patrí najmä organizátorom z malokarpatského osvetového strediska. Rovnaké ďakujeme patrí samozrejme porote, ktorá nám svojím slovom poskytla nesmierne cennú spätnú väzbu.

No a je to práve ona – porota, ktorá sa rozhodla, že nášmu divadlu udelí krásne 2. miesto s nomináciou na celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku amatérskeho divadla EXIT 2015, ktorá sa uskutoční na prelome pol roka v Levoči.

Mocne ďakujeme ľuďom, ktorí nás v tichosti sprevádzali a povzbudzovali.

Kamkáči


 BerlinV dňoch 19. – 22. marca 2015 sa uskutočnilo v Berlíne tretie stretnutie medzinárodného projektu Grundtvig – Učiace sa partnerstvá: „Posilňovanie sociálnych zručností hendikepovaných Európanov pomocou divadelných projektov (DEpTh – Hĺbka)“. Zúčastnili sa ho tímy z partnerských krajín Nemecka, Česka a Slovenska.
Z Bratislavy na cestu vyrazili dve plne naložené autá Citroën Jumper s 18 člennou osádkou (z toho bolo 8 hercov – prijímateľov sociálnej služby z nášho zariadenia). Firme Citroën patrí poďakovanie za bezplatné zapožičanie jedného auta.
Vo štvrtok, po príchode do Berlína, sa zástupcovia z každého tímu stretli so slovenským veľvyslancom, Mgr. Igorom Slobodníkom, v jeho rezidencii na slávnostnej večeri, ktorú usporiadal pre partnerov projektu.

Piatok bol naplnený divadelnými predstaveniami českého a slovenského tímu, ktoré sa uskutočnili v zaujímavých priestoroch Alte Pumpe. Doobeda sa Divadlo KAMKO pripravovalo na večerné vystúpenie – pripravenie kulís, rekvizít, osvetlenia, zoznámenia sa s novým javiskom a priestorom. O 18:00 hod. sa začal slávnostný večer premiérou hry „Hotel Sen divadelného súboru Šumajzl a kapely Kabrňáci z Centra sociálních služeb Tloskov. Po krátkej prestávke sa predstavilo naše Divadlo KAMKO s novou autorskou hrou JA NO“. Predstavenie publikum zaujalo, ocenili ho výdatným potleskom, ktorému sa herci veľmi potešili. Po divadelných predstaveniach sa uskutočnila recepcia, kde bol priestor stretnúť sa s hercami, tvorcami hry, odovzdať si dojmy, získať spätnú väzbu i konštruktívnu kritiku.

V sobotné doobedie sa konali paralelne štyri workshopy (práca s hlasom; smiech; sochy v pohybe; divadlo a priestor),  na ktorých sa zúčastnili ako herci, tak aj pracovníci nášho zariadenia a partnerských krajín. Poobede sa konala evaluácia, vyhodnotenie stretnutia, spojená s rozdávaním certifikátov (za búrlivej radostnej atmosféry účinkujúcich hercov) a zároveň rozlúčka s českým tímom, ktorý sa predčasne musel vrátiť domov. Napriek nepriaznivému počasiu sa uskutočnila prechádzka k Brandenburskej bráne a prehliadka svetoznámeho olympijského štadióna. Večer, priatelia z Nemecka, pripravili výbornú rozlúčkovú párty v Haus Reichwein, kde bol náš tím ubytovaný.
Ďalšie stretnutie sa bude konať v Tloskove pri Prahe 10. – 13. mája 2015. Hlavným programom budú divadelné predstavenia dvoch nemeckých partnerov.

Text: Zuzana Fazekašová, Ivana Kubincová
Foto: Erik Forgáč, Peter Švarc


pozvanka JANO


Milí priaznivci nášho divadla,

v utorok, 2. decembra 2014, o 10:15 hod. sa naše Divadlo KAMKO predstaví
so staronovou hrou „ADÁM ťa EVA“ na festivale Damiana Vizára,
ktorý sa bude konať v priestoroch YMCA na Karpatskej 2, v klube A4 – Nultý priestor.

Všetci ste srdečne vítaní.


S podporou medzinárodného projektu Grundtvig 

vydalo Divadlo KAMKO a DSS prof. Karola Matulaya DVD pod názvom „ADÁM ťa EVA“.
Okrem našej autorskej hry na DVD nájdete
reportáže a fotoprezentáciu z minuloročných divadelných ciest.

V prípade bližších informácii alebo záujmu o DVD nás kontaktujte 02/643 64 262, dsspkm@dsspkm.sk.


V dňoch 7. – 9. apríla 2014 sme zorganizovali tri medzinárodné workshopy, ktoré sú súčasťou programu medzinárodného projektu Grundtvig – Učiace sa partnerstvá.
V pondelok 07.04.2014 sa konal prvý workshop na tému „Liečba divadlom“ s lektorkou Mgr. art. Vierou Dubačovou v priestoroch DK Dúbravka. Pondelkový večer bol navyše spríjemnený divadelným predstavením Divadla KAMKO a vystúpením míma Mira Kasprzyka. Tento kultúrny večer sme ponúkli aj Bratislavskému dobrovoľníckemu centru, ktoré voľné vstupenky venovalo svojim aktívnym dobrovoľníkom ako poďakovanie za ich prácu a  pomoc. V utorok 08.04.2014 sa konal druhý workshop na tému „Pantomíma a jej využitie pri práci s ľuďmi s handicapom“ s lektorom Miroslavom Kasprzykom. V stredu 09.04.2014 bol workshop venovaný téme „Dramatoterapia v muzikoterapii“ s lektorom medzinárodného formátu Mgr. et Mgr. Matějom Lipským. Workshopy v utorok a stredu sa konali v priestoroch V – klubu na nám. SNP.

V pondelok 7. apríla 2014 o 19.00 hod. sme odohrali našu autorskú divadelnú hru „ADÁM ťa EVA“. Divadlo KAMKO s touto hrou zvíťazilo na celoslovenskej súťaži a prehliadke amatérskeho divadla EXIT´2013 v Levoči a zúčastnilo sa aj 91. ročníka súťaže slovenských divadelných súborov Scénická žatva 2013 v Martine. Predstavenie sa konalo v červenej sále Domu kultúry Dúbravka. Ďakujeme všetkým, ktorí nás prišli podporiť.

Edita Kruzslíková


Logo pre Divadlo KAMKO

Autori loga:  Erik Forgáč, Vierka Furčáková, Michal Kralovič

Vznik loga: február 2014

Čo znamená naše logo?

Naše logo vychádza z loga Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya, keďže Divadlo KAMKO je od svojho vzniku jeho súčasťou.

Dve postavy, držiace sa za ruky, znázorňujú pomoc a podporu ľuďom so špeciálnymi potrebami prostredníctvom divadla vo svojej umeleckej i terapeutickej podobe, ktoré v logu stvárňuje maska.

Vierka Furčáková


V rokoch 2013 – 2015 sme zapojení do medzinárodného projektu Grundtvig: „Posilňovanie sociálnych zručností hendikepovaných Európanov pomocou divadelných projektov“ (DEpTh – Hĺbka).

Našimi partnermi v projekte sú dve organizácie z Nemecka a jedna z Českej republiky.

            

Cieľom projektu je vzdelávanie účastníkov projektu (lektorov aj hercov) odborníkmi z oblasti divadla zo všetkých troch krajín.

Výsledným produktom medzinárodného projektu je využitie  poznatkov z odborných workshopov v novej divadelnej hre, ktorú predvedú všetky divadelné kolektívy v roku 2015.


 Sviatok amatérskeho divadla

Bolo to asi takto pred rokom. Blížil sa termín našej premiéry a my, Kamkáči, sme doťahovali na našej novej hre jeden detail za druhým. Stalo sa už pravidlom, že akonáhle sme zdanlivý problém k všeobecnej spokojnosti dokončili, takmer okamžite sa vyskytlo niečo, čo bolo treba urýchlene zmeniť, doladiť, premyslieť… Ak ste našu novú hru videli, alebo ste o nej len čo-to čítali, či počuli, isto budete súhlasiť, že sa nejedná o bežné predstavenie. Nejde len o výnimočné herecké obsadenie, ale hlavne o špecifickosť témy, ktorú prezentuje. Boli to práve oni, naši herci, ktorí inšpirovali tematické zameranie celej inscenácie. V tejto fáze sme si však neboli istí, do akej miery je výstup pred bežným publikom tým správnym krokom. Veľmi jednoducho sa mohlo stať, že samotný zážitok z predstavenia (tak pre herca – reakcia divákov, ako aj pre diváka – reakcia na inscenáciu) by bol natoľko intenzívny, že by narobil viac škody ako osohu. Práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli hľadať odpovede na tieto a im podobné otázky v komunite pre nás blízkych a spriaznených duší, na ktorých sme si potajomky otestovali prvé reakcie…
Podarilo sa. Vlastne, ešte stále nie na sto percent presvedčení, no zato mnohými povzbudeniami vedení, sme sa rozhodli opustiť prístav a vyplávať do súťažných vôd amatérskeho divadla, vôd pre nás dosiaľ nepoznaných. Asi takto nejako sa to začalo… Všetko ostatné už poznáte. Navštívili sme Senec, Pezinok, Levoču a nakoniec aj Scénickú žatvu v Martine (27. – 31. augusta 2013).

Apropo, Scénická žatva. Len ťažko sa opisujú pocity z miesta, o ktorom kolujú mnohé príbehy a kde sa zrodilo veľké množstvo legiend. Z miesta, o ktorom sme doposiaľ len počuli a snívali: „Možno raz to zažijeme na vlastnej koži a uvidíme na vlastné oči…“ Legendy neklamali. Aj keď bolo cítiť miernu krízu a z mnohých strán sa ozývali hlasy volajúce po zmene, ktorá však, ako dúfame, nezatrasie základmi tak výnimočnej prehliadky, akou Scénická žatva je. Veď aj zahraničie nám môže závidieť systém prehliadok združujúcich a zastrešujúcich amatérsku scénu na Slovensku. Ale nie o tom som chcel.
Bol to zážitok nad zážitok. To, čo sme prežili s naším divadlom počas tohto roku si odnášame na celý život. Ďakujeme, Scénická žatva. Rovnako ĎAKUJEME všetkým, ktorí nás v tichosti sprevádzali počas celej plavby.

Erik Forgáč


Dňa 20. júna 2013 sme sa zúčastnili podujatia realizovaného v rámci cyklu vzdelávacích seminárov BSK, ktorý bol určený pre poskytovateľov sociálnych služieb v Bratislavskom kraji, prijímateľov služieb, ich rodiny a verejnosť.
Podujatie sa konalo v Divadle Aréna v doobedňajšom čase a otvorila ho krátkym príhovorom pani riaditeľka odboru sociálnych služieb BSK Mgr. Michaela Šopová. Potom na scénu vystúpili už naši herci Divadelného kolektívu KAMKO, ktorí sa predviedli s úspešným predstavením „ADÁM ťA EVA“ a otvorili tak priestor nielen na umelecký zážitok pre zúčastnených, ale aj na zamyslenie a následnú diskusiu na tému samostatného života ľudí s postihnutím, ich sny a túžby, práva na lásku, pripravenosti okolia postaviť sa zoči-voči takýmto pálčivým otázkam.
Diskusiu viedla Mgr. Patrícia Garajová – Jarjabková a diskutujúcimi boli: PhDr. A. Janičkovičová (DSS Zelený dom, Skalica) a za naše zariadenie Ing. Edita Kruzslíková, Mgr. Ivana Kubincová a Renátka Popluhárová. Publikum tvorili predovšetkým pracovníci zariadení sociálnych služieb, prijímatelia sociálnych služieb, ich rodinní príslušníci a verejnosť.

Ivana Kubincová


V dňoch 14. – 16. júna 2013 sa náš Divadelný kolektív KAMKO, po postupe z krajského kola, zúčastnil celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskeho divadla EXIT´2013 v Levoči, ktorá bola opäť nesmierne obohacujúca v umeleckej konfrontácii s ostatnými divadelnými súbormi ako i v dialógu s odbornou porotou.

Zo slov predsedu odbornej poroty Jána Šimka, ktoré padli na adresu nášho predstavenia, vyberáme: „Inscenátori dokázali vytvoriť javiskový tvar, ktorý umožnil hercom vyniknúť (v mnohých scénach sa spoľahli na ostenziu – herci konajú veľmi civilne a v spojení s emotívnou hudbou vzniká silný javiskový obraz), ktorý má silnú atmosféru a v neposlednom rade výborne pracuje s divadelnou metaforou a skratkou“.

Naša inscenácia „ADÁM ťA EVA“ bola napokon, v silnej konkurencii ostatných súborov, ocenená 1. miestom a zaradením do programu Scénickej žatvy 2013.

Silvia Filová


Púť divadelného kolektívu KAMKO po Senci pokračovala v Pezinku, kde sa 14. – 15. apríla 2013 konala krajská prehliadka divadla dospelých pod názvom Divadelné konfrontácie. KAMKO sa tak ocitlo v účastníckej kategórii, v ktorej mohlo priniesť tému lásky, vzťahov a sexuality staršiemu publiku, a tak s ním rozohrať pomyselný dialóg postavený na reálnej životnej skúsenosti.
Porota, zložená z odborníkov na divadelnú vedu, nám dala cenné spätné väzby, ktoré nám pomohli jasnejšie vnímať a zadefinovať teoretický kontext nášho predstavenia. Padli pojmy ako „komunitné divadlo“ či „performance art“, ktoré spadajú do súčasnej reflexie aktuálneho diania na poli divadelnej tvorby, a tak sa predstavenie „ADÁM ťA EVA“ ocitá naozaj na poli konfrontácie. Konfrontácie, kde sa môžu stretnúť ľudia so špeciálnymi potrebami v rovnakej kategórii s ostatnými, zdieľať svoje životné perspektívy v ich rozdielnostiach, zároveň nachádzať podobnosť vo svojich základných ľudských túžbach a predstavách o naplnenom živote. Nemenej dôležitá je i konfrontácia umelecká, v ktorej spoločnosť dostáva posolstvo, že „sociálne“ a „umelecké“ sa nemusia vzájomne vylučovať – nakoľko predstavenie „ADÁM ťA EVA“ získalo v kategórii divadiel dospelých krásne 1. miesto a postupovú nomináciu na celoštátnu prehliadku, ktorá sa bude konať v júni v Levoči. Ďakujeme všetkým za podporu.

Silvia Filová


dk_kamkoPo viacerých vystúpeniach na domácej pôde dúbravského kultúrneho domu si náš Divadelný kolektív Kamko zbalil kufre a vypravil sa do neďalekého Senca, kde sa 20. – 21. marca 2013 konalo „Stretnutie s malou Táliou“ – krajská prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti.

Zážitkov neúrekom, nové kamarátstva i podnety do ďalšej tvorby – to všetko sme si priniesli spolu so Špeciálnou cenou: odporúčanie na krajskú prehliadku amatérskeho divadla a divadla dospelých. Odborná porota našu divadelnú hru „ADÁM ťA EVA“ ocenila, no pre charakter a závažnosť témy ju odporučila pre staršie publikum, a tak naše cesty pokračujú ďalej. Dňa 15.4.2013 sa zúčastníme na vyššie spomínanej prehliadke s názvom „Divadelné konfrontácie“ v kultúrnom centre mesta Pezinok.

Silvia Filová