Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Desatoro opatrení v DSSpKM

1. za každého klienta, ktorý nebol v zariadení dlhšie ako 2 týždne je povinný jeho rodič alebo zákonný zástupca vyplniť ČESTNÉ PREHLÁSENIE o bezinfekčnosti,
2. VSTUP RODIČOV DO BUDOVY je zrušený, resp. obmedzený, na nevyhnutné minimum = odovzdať a prebrať dieťa pri dverách,
3. v prípade vstupu do budovy – pohybovať sa len s rúškami a po použití dezinfekcie na ruky,
4. pravidelné meranie teploty prichádzajúcim klientom – nemusí byť hneď pri vstupe,
5. dezinfikovanie priestorov a permanentné využívanie germicídnych žiaričov počas dňa,
6. ZÁKAZ NÁVŠTEV na celoročnom pobyte VO VNÚTORNÝCH PRIESTORCH,
7. obmedzenie odchodov klientov na celoročnom pobyte do domácej starostlivosti,
8. zberné skupiny – ostávajú podľa rozhodnutia vedúcich úsekov,
9. klienti z celoročného pobytu budú naďalej dochádzať na Lipského,
10. zdravý rozum a ohľaduplnosť ešte nikoho nezabili – tak to určite zvládneme aj my!

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

Divadlo KAMKO

LOGO KAMKOVzniklo v roku 1999 ako dramatický krúžok v rámci voľnočasovej aktivity pre klientov nášho zariadenia. Cieľom nebolo len zmysluplné vyplnenie voľného času, ale  aj celkové rozvíjanie osobnosti, komunikácie, emocionality, pamäte, s možnosťou sebarealizácie a sebaprezentácie.

Názov KAMKO vznikol o niečo neskôr, v roku 2005, spojením prvých slabík dvoch slov „kamarátsky kolektív“, ktoré sú podstatou vnútorného charakteru skupiny.

Naše logo vychádza z loga Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya, keďže Divadlo KAMKO je od svojho vzniku jeho súčasťou. Dve postavy, držiace sa za ruky, znázorňujú pomoc a podporu ľuďom so špeciálnymi potrebami prostredníctvom divadla vo svojej umeleckej i terapeutickej podobe, ktoré v logu stvárňuje maska.

kamkaci

V súčasnosti Divadlo KAMKO pozostáva z uzavretej skupiny 8 klientov a 3 členného tímu zamestnancov. Máme za sebou dlhú históriu, počas ktorej sme nadobudli presvedčenie jeho veľkého významu pre klientov na základe výsledkov pozorovaných počas procesuálnej práce.

Nie prvoradým, no nemenej dôležitým, je pre násaj produkt – divadelná hra. Predstavuje naplnenie stanovených cieľov vo forme sebaprezentácie, pocitu úspechu, neúspechu, nových zážitkov a skúseností, ktoré v sebe zahŕňajú celý zložitý proces prípravy a interpretácie divadelného predstavenia.

Ak nás chcete kontaktovať, napíšte nám e-mail na: ds-kamko@googlegroups.com

Nájdete nás aj na facebooku: www.facebook.com/divadlo.kamko