Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Milí priatelia a čitatelia.

dňom 1. apríla 2021 sa síce nekončí koronakríza, ale v našom zariadení sa napriek tomu začína niečo nové. Porušíme tým rovnováhu vo vesmíre, ale verím, že to pomôže práve k vyrovnaniu síl s koronou.

Od 1. apríla 2021 začíname poskytovať nový druh sociálnej služby – PODPORU SAMOSTATNÉHO BÝVANIA. Ide o službu, ktorá je vymedzená pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc na ceste k osamostatneniu, najmä pokiaľ ide o schopnosť zabezpečiť si vlastné bývanie, resp. dokázať samostatne ostať bývať vo svojom dome či byte, kde zatiaľ bývajú s rodičmi či inými rodinnými príslušníkmi. Aj ľudia so zdravotným postihnutím sú schopní pri určitej forme podpory zvládnuť túto úlohu a vyhnúť sa v budúcnosti životu v inštitúcii.

Zároveň je 1. apríl 2021 dňom ZMENY názvu nášho zariadenia – domovom neprestávame byť, ale CENTRUM je vhodnejší názov pre množstvo služieb, ktoré poskytujeme. Meno prof. Karola Matulaya naďalej ostáva našou súčasťou.

CENTRUM sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých poskytuje od 01. 04. 2021 nasledovné sociálne služby:

Webové sídlo a e-mailové adresy zariadenia ostávajú zatiaľ nezmenené. A naďalej platí – veľa ľudí, veľa budov, veľa pozitívnej energie a všetko, čo je napísané za tým.

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka CSSpKM

Návštevný poriadok v celoročnej pobytovej forme sociálnej služby        počas pandémie SARS-COV 19

Divadlo KAMKO

LOGO KAMKOVzniklo v roku 1999 ako dramatický krúžok v rámci voľnočasovej aktivity pre klientov nášho zariadenia. Cieľom nebolo len zmysluplné vyplnenie voľného času, ale  aj celkové rozvíjanie osobnosti, komunikácie, emocionality, pamäte, s možnosťou sebarealizácie a sebaprezentácie.

Názov KAMKO vznikol o niečo neskôr, v roku 2005, spojením prvých slabík dvoch slov „kamarátsky kolektív“, ktoré sú podstatou vnútorného charakteru skupiny.

Naše logo vychádza z loga Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya, keďže Divadlo KAMKO je od svojho vzniku jeho súčasťou. Dve postavy, držiace sa za ruky, znázorňujú pomoc a podporu ľuďom so špeciálnymi potrebami prostredníctvom divadla vo svojej umeleckej i terapeutickej podobe, ktoré v logu stvárňuje maska.

kamkaci

V súčasnosti Divadlo KAMKO pozostáva z uzavretej skupiny 8 klientov a 3 členného tímu zamestnancov. Máme za sebou dlhú históriu, počas ktorej sme nadobudli presvedčenie jeho veľkého významu pre klientov na základe výsledkov pozorovaných počas procesuálnej práce.

Nie prvoradým, no nemenej dôležitým, je pre násaj produkt – divadelná hra. Predstavuje naplnenie stanovených cieľov vo forme sebaprezentácie, pocitu úspechu, neúspechu, nových zážitkov a skúseností, ktoré v sebe zahŕňajú celý zložitý proces prípravy a interpretácie divadelného predstavenia.

Ak nás chcete kontaktovať, napíšte nám e-mail na: ds-kamko@googlegroups.com

Nájdete nás aj na facebooku: www.facebook.com/divadlo.kamko