Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Vianočno-novoročný pozdrav

Zverejnené na stránke: 22. decembra 2021 | Oznam zverejnil:

Milí rodičia, rodinní príslušníci.

Dovoľujem si Vám zapriať pokojné predvianočné dni, nech si stihnete nachystať a nakúpiť všetko, čo potrebujete,

nech sa Vám podarí zabezpečiť všetky darčeky, ktoré si Vaši blízki prajú 

a nech si v zdraví a pokoji sadnete spoločne k vianočnému stolu :o)

Radi Vám pomôže so starostlivosťou o Vaše deti či príbuzných 

a do štvrtku 23. 12. 2021 do 14.00 h sme Vám plne k dispozícii.

Po tomto čase by som bola veľmi rada, keby aj naši zamestnanci mohli v kľude doupratovať

a odísť zo zariadenia trochu skôr.

Ambulantná a týždenná pobytová forma sociálnej služby 

bude prerušená v dňoch 27. 12. 2021 (pondelok) až 31. 12. 2021 (piatok).

Celoročná pobytová forma sociálnej služby bez obmedzenia.

Tešíme sa na Vás opäť v Novom roku – začíname tento krát skoro – 03. 01. 2022 (pondelok).

S prianím šťastných a veselých sviatkov

Mgr. Jana Čajágiová

riaditeľka CSSpKM-- KONIEC OZNAMU --