Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Príbeh z nášho zariadenia

Zverejnené na stránke: 7. októbra 2021 | Oznam zverejnil:

Náš kolega Erik sa rozhodol podporiť očkovanie, keďže v tom vidí zmysel pre jeho, ale aj našu ďalšiu prácu.
V archíve na STV1 v stredu 22. 09. 2021 nájdete krátky vstup o jeho zmýšľaní, pocitoch, ale aj o našom zariadení. A o tom, že byť zdravý je výhra 😉

Jana Čajágiová, riaditeľka

VIDEO: Nazrite do Centra sociálnych služieb prof. Karola Matulaya-- KONIEC OZNAMU --