Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Výtvarný salón ZPMP

Zverejnené na stránke: 31. augusta 2021 | Oznam zverejnil:

Napriek zvláštne utlmenému režimu Koronovania sa Výtvarný salón v obmedzenom režime uskutočnil. Téma bola Moje splnené želanie. Za naše zariadenie sa posielalo päť prác.

Vyhodnotenie výtvarného salóna 2021 a ocenenie výhercov prebehlo kvôli rôznych pandemickým opatreniam až 31.8. 2021 v priestoroch záhrady centra BIVIO a bolo súčasťou poobedného programu Dňa krivých zrkadiel.

Ceny získali: Eva Lachová za obrázok Mici, Šimon Plch za Letná obloha, Marián Nawalany za Pozvánka na koncert a Adrián Slezák za obraz Trh.

Zuzka Žákovicová dokonca získala cenu Grand prix  (hlavná cena) za obrázok stratil sa pes Boni a Tomáš Redler cenu za obrázok Kytica. Tieto dve práce boli poslané za výtvarný krúžok Čmelík, ktorý funguje pri Centre rodiny.

Práce boli vystavené dva týždne v priestore slovenskej televízie na Námestí SNP a nemohli sa prísť pozrieť viac Ľudí.

Bolo to príjemné povzbudenie a dobrý pocit, že máme stále čo ponúknuť :o)

Text a foto: R. Frešová, M. Kralovič-- KONIEC OZNAMU --