Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Prevádzka CSSpKM počas leta

Zverejnené na stránke: 12. júla 2021 | Oznam zverejnil:

Vážení rodičia, rodinní príslušníci,

dovoľujem si Vás informovať o obmedzenej prevádzke CSSpKM počas letných mesiacov júl – august 2021:

prerušenie ambulantnej formy sociálnej služby

od 19. 07. 2021 (pondelok) do 06. 08. 2021 (piatok) – 3 týždne

prerušenie týždennej pobytovej formy sociálnej služby

od 19. 07. 2021 (pondelok) do 30. 07. 2021 (piatok) – 2 týždne

celoročná pobytová forma sociálnej služby nebude prerušená

V tomto čase budú prebiehať údržbárske a sanitárske práce a zároveň si pracovníci budú čerpať riadnu dovolenku, ktorá je pre ich fungovanie mimoriadne dôležitá.

S pozdravom

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka CSSpKM-- KONIEC OZNAMU --