Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Prosba o podporu nášho projektu senzorickej záhrady

Zverejnené na stránke: 15. júna 2021 | Oznam zverejnil:

Milí priatelia.

grantový program Tesco “Vy rozhodujete, my pomáhame” zaradil náš projekt „SENZORICKÁ ZÁHRADA“ medzi 3 najlepšie. Zamerali sme sa v ňom na výrobu veľmi dôležitých INFORMAČNÝCH TABÚĽ, ktoré budú v našej krásnej záhrade popisovať, informovať, vysvetľovať… o nás, našich klientoch, o rastlinách a stromoch v záhrade vhodných na jedenie, liečenie a pod. Všetky budú krásne, v ľahko čitateľnom texte, aby si každý našiel to, čo ho zaujíma.

Aby sme na podporu projektu získali najvyššiu možnú sumu, je potrebné hlasovanie priamo v Tescu po nákupoch. Po každom nákupe totiž dostaneme žetón, ktorý následne vhodíme do hlasovacej schránky. Ak nedostaneme žetón, treba si ho určite pýtať.

Začiatok hlasovania:  14. 06. 2021

Koniec hlasovania:     11. 07. 2021

Kde?

  1. Bratislava Lamač (extra)
  2. Bratislava – Záhorská Bystrica (extra)
  3. Bratislava – Malokarpatské nám. – Lamač (EX)
  4. Bratislava – Devínska Nová Ves (HM)
  5. Bratislava – Kresánkova – dlháče (EX)
  6. Bratislava – Saratovská (HM)
  7. Bratislava – Majerníkova – dlháče (EX)
  8. Bratislava Brestovka (EX)

Veríme, že v Tescu sa nám dobre nakupuje a preto bude samozrejmosťou, že počas 3 týždňov budeme aj hlasovať. My vám za to už vopred ďakujeme.

Oslovte a povedzte to známym, neznámym, láskam, rodičom… Každému, kto by chcel svojou troškou prispieť na dobrú vec. Čím viac hlasov, tým sme bližšie k výhre.

ĎAKUJEME!

Záhradný tím Erik, Betka, Ivetka 🙂

 -- KONIEC OZNAMU --