Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Naše mesto 2021

Zverejnené na stránke: 11. júna 2021 | Oznam zverejnil:

Za prísnych hygienických opatrení, ale oproti minulému roku už v tradičnom čase, sme si prostredníctvom Nadácie Pontis opäť dali rande s Naším mestom. 11. júna 2021 sa tak všetky naše záhrady naplnili dobrovoľníkmi v bielych tričkách s nápisom „Mám srdce na správnom meste“.

V rámci nášho projektu Zmeňme to spoločne sme realizovali nasledovné aktivity:

ĎAKUJEME všetkým dobrovoľníkom za deň, ktorý venovali nám. Za kus odrobenej práce.

ĎAKUJEME Nadácii Pontis za podporu a celkovú organizáciu akcie Naše mesto 2021 :o)

Text: A. Forgáčová, foto: M. Ješová, I. Kubincová, J. Krupová, E. Forgáč-- KONIEC OZNAMU --