Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Vernisáž a výstava výtvarných diel na BSK

Zverejnené na stránke: 3. mája 2021 | Oznam zverejnil:

Bratislavský samosprávny kraj a náš zriaďovateľ zároveň pripravili výstavu výtvarných diel klientov župných zariadení, medzi ktoré patríme aj my. Preto aj naše zariadenie tam vystavuje niekoľko predajných obrazov. Vernisáť sa uskutočnila 3. mája 2021.

Viac info na stránke BSK

Text: A. Forgáčová, foto: J. Čajágiová/BSK

 -- KONIEC OZNAMU --