Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Pocta v encyklopédii

Zverejnené na stránke: 7. januára 2021 | Oznam zverejnil:

Do rúk sa nám dostala tlačená verzia Encyklopédie osobností Českej a Slovenskej republiky, ktorej cieľom je verejne prezentovať životopisy úspešných osobností. V najnovšom vydaní sa objavila aj naša riaditeľka Janka Čajágiová ?
Viac info o publikácii: https://britishpedia.com/sk

Text a foto: E. Forgáč-- KONIEC OZNAMU --