Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Vianočný pozdrav

Zverejnené na stránke: 17. decembra 2020 | Oznam zverejnil:

 

Prevádzka DSSpKM počas vianočných sviatkov 2020 je nasledovná:

ambulantná forma sociálnej služby bude prerušená v dňoch 21. 12. 2020 (pondelok) až 06. 01. 2021 (streda)

týždenná pobytová forma sociálnej služby bude prerušená v dňoch 21. 12. 2020 (pondelok) až 03. 01. 2021 (nedeľa),

s možným nástupom 04. 01. 2021 (pondelok), ale len v priestoroch Ľ. Zúbka

celoročná pobytová forma sociálnej služby bez obmedzenia.-- KONIEC OZNAMU --