Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

ČSOB nadácia – zamestnanecký projekt (p. Peter Korčok)

Zverejnené na stránke: 15. decembra 2020 | Oznam zverejnil:

Pred rokom sme napísali projekt, ktorý nesie názov Senzorická záhrada alebo Záhrada pre všetkých. Reagovali sme tak na výzvu Nadácie ČSOB. Cieľom bolo zrevitalizovať nevyužívaný priestor záhrady pred hlavným vchodom budovy B a premeniť ho na Senzorickú Záhradu. Podarilo sa nám získať grant a projekt do značnej miery zrealizovať.

Podarilo sa nám toto: osadili sme altánok, vysadili 5 ovocných stromov, množstvo jedlých a okrasných kríkov, vytvárame senzorický chodník pre chôdzu naboso, osadili drevený hrací prvok – kladinu, zakúpili drevené lavičky, vyrobili vyvýšené záhony pre pestovanie zeleniny a iných rastlín.

Záhrada už teraz slúži našim klientom ako pracovno–relaxačná zóna. Je to forma aktivizácie klientov prostredníctvom práce v záhrade, práce v drevárskej dielni, učenie novým zručnostiam, tiež zmysluplné trávenie času – starostlivosť o priestor, zodpovednosť. V aktívnej zóne budeme prostredníctvom rôznych aktivít rozvíjať pracovné zručnosti ako je hrabanie lístia, starostlivosť o rastliny, trhanie buriny, polievanie rastlín, kopanie zeminy, práca s fúrikom, sadenie a starostlivosť o rastliny, zber úrody a plodov, zber liečivých byliniek, ich následné sušenie a skladovanie, varenie čaju a pod. V relaxačnej zóne bude priestor na relax a oddych na čerstvom vzduchu, prechádzku v bezpečnom prostredí, športové aktivity a iné.

Prínosom je fyzická aj duševná aktivizácia. Učíme sa byť EKO a myslíme si, že sa nám to spoločne postupne darí.

Plnenie a realizácia našich cieľov sa tu zďaleka nekončí. Máme v pláne  zveľaďovať záhradu do najlepšej možnej miery. Chceme zlepšovať kvalitu života  našich klientov, nás i okolitej komunity.

Ďakujeme Nadácii ČSOB a Neinvestičnému fondu TU SME za finančnú podporu. Ďalej naše poďakovanie patrí dobrovoľníkom z projektu Naše mesto, ktorí nám pomohli vykopať základy pre senzorický chodník. Tiež ďakujeme Václavovi Petrášovi za odborné vedenie v duchu permakultúry. IDEME ĎALEJ!

Text a foto: projektový tím-- KONIEC OZNAMU --