Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Dary z Kto pomôže Slovensku

Zverejnené na stránke: 27. novembra 2020 | Oznam zverejnil:

Vďaka projektu Kto pomôže Slovensku sme darom dostali 1 otvorený germicídny žiarič, ktorý si hneď našiel svoje miesto pôsobenia na tom najfrekventovanejšom mieste… pri jedálni, a tiež 1200 ks jednorázových rukavíc, ktoré potrebujeme neustále.

ĎAKUJEME celému realizačnému tímu projektu Kto pomôže Slovensku za službu, ktorú robíte, a tiež všetkým prispievateľom…ste veľmi potrební  :o)

Text a foto: A. Forgáčová-- KONIEC OZNAMU --